BİNGÖL YEREL SEÇiMLERİ ÜZERİNE (1)

- Memleketimin ismini bazıları Çapakçur yazıp, sonradan sildiler.
-Bazıları Çewlik, Bingöl, Hunzar guel deyip ! durdular.
-
Tüm bu yazılanlarla anıldı memleketim.

-
Bu isimler ister Osmanlılar, ister kurulan Cumhuriyetin tek sahibi ve tek halkı olarak kendini gören
Türkler,
-ister Kürd kaynaklarında'ki coğrafik terimlerde geçen Çewlik yazılı olsun,
-Memleketimin insanı kendini Çolig'li olarak adlandırıyor.
-Yine konuşttuğu dil kimisi zaza,kimisi dımıli,kimisi kırmancki deyip duruyorlar.
-Yanlız ben şunu öğrendim memleketim'de çevremde, büyüklerimden konuşttuğumuz dil'in lehçesi Kırdki'dir.
-Insanlarımız kendilerine Kırd diyiyorlar. Memleketimin dil ve kültürü asimlasyondan en çok etkilenen
Kürdce'nin bir lehçesidir.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

- 29 Mart'a yapılacak olan yerel "Belediye" seçimlerinde Kürd coğrafyasında AKP,DTP ve Saadet partisinin cazibe merkezi'nin başında hiç kuşkusuz ki Çolig gelmektedir. Çolig kuşkusuz tüm siyasi partiler tarafından bu kadar önemsenmesi'nin nedenleri vardır. Ben bu yazımda sürgünde olmama rağmen memleketimde yaşanan tüm siyasi gelişmeleri başta interneten Çolige ait haber sitelerini istisnasız tümünü,taraflı ve tarafsız olsun hepsini takip ediyorum. Bunun yanında hergün Çolig'de başta yakınlarım olmak üzere dost ve arkadaşlarımla telefonla görüşüp, güncel sosyal ve siyasal tüm gelişmeleri takip ediyorum. Bazen yakın dost ve akrabalarım sen Çolig'i bizden daha iyi biliyorsun ,demekten kendilerini alamıyorlar.
- Evet ! ben fiziki olarak Almanya'da yaşıyor olabilirim, ama yüreğim, beynim özlemlerim ve düşlerim ülkemdir,Çoligdir. Rüyalarımı anadilim Kırdki görüyorum.Kürd aydın ve siyasetçisi Nureddin Zaza daha 8,9 yaşlarındayken abisi Dr.Nafiz Yekbun tarafından sürgüne "bin xete" gitmiştir. Ömrü sürgünde anne baba ve ailesinden uzak geçiren bu Kürd değeri'nin sürgün adlı şiirinde bakın ne söylüyor, "Bu gövermiş"yeşil" ağaçlar ve yeni açılmış çiçekler çok güzel; fakat bunlar ülkemin ağaçları ve çiçekleri değil: bana hiçbir şey anlatmıyorlar."
Avrupa yaşamı ve coğrafyası hep bana yapmacık geliyor. Çünkü benim tüm değerlerim ülkemdedir. Benim son yolculuğum yine ülkemdir.Almanyada kaldığım şehirin adını alan ve Ren nehri'nin kolu olan Wupper ırmağını her gördüğümde,Nureddin Zaza'nın şu dizeleri hatırıma geliyor.

"Bu ırmak kırık bir kalple ovada akmakta; fakat şırıltısı çocukluğumda duyduğum ülkemin ırmaklarını andırmıyor. Irmak bana hiçbir şey anlatmıyor." Evet! Ren Nehri ; Fırat ve Dicle nehirleri gibi heybetli akmadığı, şırıltısız ve sesizliği bana birşey ifade etmiyor. Ren nehiri belki Nil nehiri gibi verimli ve faydalı olabilir ama ben Fırat ve Dicleyim. Ben Mezopotamya'yım, ben Kürdüm.
********************************

Çolig Belediye baskan adaylarını yakinen takip ediyorum. Iki aday aynı zamanda beraber mesai yapttık.Saadet partisi adayı Bedri Tuğ iki yıla yakın Belediye başkanı,AKP adayı Serdar Atala Mimar ,ben Hesap Işleri Müdürü olarak beraber çalışttık. Belediye halkla ilişkilerin en yoğun olduğu bir kurumdur. Hüseyin Turhallı arkadaşım ve dostum Bingöl hakkında Kurdistan Post sitesinde iki bölümlük bir yazı yazdı. Bazı konularda benden bilgi istedi. kendisine memnuniyetle yardımcı oldum. Bazı arkadaşların bana tavsiyesi,neden Çoligi bilen ve adayların çoğunu,yakinen tanıyorsun mutlaka düşüncelerini yazmanı bekliyoruz. Bende bu sorumluluğun bilincinde olarak kendi çapımda bildiklerimi sizinle paylaşmak istiyorum.

Çoligdeki DTP'nin adayı Fırat Anlıdır. Firat Anlı hakkında yazılan yazılar ve yapılan röportajlardan edindiğim bilgilerde, köken olarak Piran'lı olduğunu söylerler. Genç bir hukukçu olan DTP'nin adayı eşinin görevinden dolayı Çolig'i yakinen bilen biri olmakla beraber konuşttuğu dil,kültür olarak uzak biri değildir.Çolig'de dar bir çevre yerli ve yabancılık propagandası yaparlar. Filankes Zıkteli, Siwanlı, Guewdereli, Solaxi veya başka aşireten olduklarından dolayı yerli saymazlar. Evet bu propağanda Çolig'in nüfusu 3 ve 5 bin olduğu dönemlerde geçerliydi. Günümüzde şehirin nüfusu 100 binlere dayanmış bu sözleri söyleyen birçok ailenin çocukları Çolig'de artık esameleri bile okunmuyor.
Nesnel ve iyi niyetli olmayan bu söylemler artık günümüzde geçerli değildir. Çolig Kürd tarihinde çok önemli bir yere sahipttir. Şeyh Said hareketinde olsun yakın dönem tarihinde olsun Çolig'in tarihi Piran, Lice, Hani, Kulp, Darahini, Kanireş'te yaşayan insanların kaderi hep aynı olmuştur. Çolig, Palu, Piran, Hani, Lice ayrımı yapan insanlar Palu'lu Şeyh Said'e, Siwanlı Seyh Şerif'e, Piranlı Şeyh Abdurrahim'e, Darahini/Modanlı Feqi Hesen'e, Darahini/Valirli H.Sadık Beq'e, Liceli Fehmi Bilal'e, Hani'li Saleh Beq'e hakaret etmiyorlarmı ? oturup bu insanlari düşünsünler. Bu insanlar hangi duygu ve düşünceler etrafında bir araya gelip, mücadele ederek kimileri Istiklal mahkemesinde, kimileri sürgün dönüşünde onurluca halkının içinde yerini almadılarmı?
Inancları ve davaları uğruna şehadete ulaşan bu insanlar birbirine yabancı diyebilirmiyiz? Bizden değil diyebilirmiyiz? Çolig'li bir çok insanı tanıyorum. Yaşamları boyunca kendi insanlarına yabancı, kültürüne ve diline karşi kompleksli, Kürd diline ve kültürüne karşı tamamen ülkücü fikir ve düşüncelerden beslenen aileleride biliyoruz. Bu ailelerin çocukları memleketimizi kan gölüne çevirme heveslerinide biliyoruz. Hala sıkılmadan Ümit Özdağ gibi ırkçı, şoven ve Çerkez bir devşirmeyi Çolig'e getirip parti kurmanın kıvılcımını atanlarıda biliyoruz.
Şimdi ben bu ailelerin çocukları başta olsun,bunlar gibi düşünen ailelerin çocuklarıyla nasıl hemşericilik,yerlilik,yapabilirim. Bu insanlar halkına ve insanlığa yabancıdırlar. Benim insanlarım Darahinili,Palu'lu,Liceli,Piranlıdırlar... Çerkez devşirmelerin arkasından giden , Çoligin kültür, dil, edep ve terbiyesini red ve inkar edenler benim insanım diyebilirmiyiz?
**************************************************
Çolig tarihinde Ismet Inönü tarafından getirilip, milletvekilli yapılan yabancılar vardır. Tahsin Banğuoğlu Balkan göçmeni Mekedon kırmasıdır.Bu zat Türk Dil Kurumunda görev almış,bir dönemde Eğitim Bakanlığı yapmıştır. Yine Feridun Fikri Düşünsel, Mustafa Nuri Okçuoğlu gibi Ismet Inönü ve Atatürkün yakın arkadaşları kafa yapıları Çolige yabancıdırlar. Bu saydıklarım Çolig milletvekilliydiler. 1983 seçiminde MDP nin koymuş olduğu adaylar Çoligli değil, generaller tarafından konulan despot insanlardı.
Çolig'e zulüm eden yakan yıkan, yine Çolig doğumlu olsalar da Çolig kültürüne değer yargılarına, örf adetlerine karşı olanlar nasıl yerli, nasıl hemşeri, olurlar.

Fırat Anlı ve Piranlılar yabancı diyenler tarihiyle barışık olmayanlardır. Geleyim Fırat Anlı'ya bir dönem ismi DTP genel başkanlığı için adaylığı konuşuldu. Medya'da bu konu hakkında çok şey yazılıp, çizildi. Şu andaki seçim çalışmalarında Rençber Eziz kültür merkezi kurulması vaadi başta olmak üzere Çoligi Kürd direnişcisi Yado ile anması beni çok duygulandırdı. Fırat Anlı'nın DTP içindeki duruş ve çizgisi hakkında doğrusu fazla bilgi sahibi değilim. DTP içinde bir gerçek var ki Imralı ulusal taleplerden kopuk bir çizgiye kaymıştır. Özellikle imralı süreciyle her hafta yayınlanan avukat görüşme notlarında Kürd değerlerinden Şeyh Said'e karşi açık bir tavır vardır. Yine Kemalizm ve Güney Kürdleri için savunulan tezler tamamen anti-Kurdistanidir. Fırat Anlı'nin Imralı sürecinin anti-Kurdistani bu argümanlara karşi duruşu hakkında bilgi sahibi değilim.
******************************

IKINCI BÖLÜMDE DEĞINECEĞIM KONULARIN ANA BAŞLIKLARI
- Ikinci bölümde Saadet partisi adayı Bedri Tuğ hakkında düşüncelerim, Bedri Tuğ kimdir. Yaklaşık iki yıl görev yapttığı dönemde Belediyecilik anlayışı başta olmak üzere sosyal ve siyasi ilişkileri,
- Serdar Atala kimdir. Belediyede beraber görev yapttığımız dönemlerdeki sosyal ve siyasal ilişkileri başta olmak üzere Belediyede görev yapttığı dönemlerdeki çalışmalarından bazı kesitler sunmaya çalışacağım.
- Bingöl mebusları aday belirlemedeki rolleri, ulaştırma bakanına karşı gösterilen tepkiler, Bingöllü aydın kimlikli hukukçulardan Sabri Erik ve Fahri Alimoğlu'nun "hin perı nikena" daha para etmez başlıklı yazı üzerine birkaç söz?
- Yine son dönemlerde mebuslarımızdan Kazım Ataoğlu hakkında çıkan spekülatif demeçler,
- DTP bir önceki 2004 seçimlerini "Selhattin Kaya"neden kaybetti. O dönemdeki DTP yönetimi neden istifa etti.DTP nin o dönemdeki yönetcileri başta olmak üzere bazı çevre ve aileler neden AKP oy verdiler. O dönemde AKP ye yüklenen bu çevreleri kanalize eden milletvekilerin belli kişilere yapttığı vaadlere ilişkin yapılan spekülasyonlar.
- Çolig'de genel seçimde AKP ye verilen %74 oranındaki oyların verilme nedenleri, üç milletvekili'nin çevreleri ve şahsi oyları,
- 1980 askeri döneminde Kenan Evren'nin hazırlattığı anayasa'ya Türkiye genelinde en yüksek red oyu veren şampiyon Bingöl ve sonrası yapılan baskı Seyda ve Melle kökenli insanların sürgünleri,
- HAK-PAR Bingöl de örgütlümü,tabanı varmı yok mu? partinin Kürd siyasetindeki çizgisi hakkında tesbitlerim
- Yine gerek AKP aday adayı ve hukukçu milletvekilliinin rakibimiz Bingöl de yok hepsini 2,3 katlarız demeçlerinin argümanları nedir. Acaba AKP'nin şehirimizde yapttığı hizmetleremi? yoksa kendi şahsi oyları veya çok sevildiklerinemi inanarak bunları söylüyorlar bu konuda da kesitler sunmaya çalışacağım.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

@templatesyard