ÇOLÎGO BÊ VENG

alt


Wazen cewherûn ca ki
Wazen çimûn xu aki
Biwun inî Zazakî
Neqişnayo pê naki

Mi zazakî eşkawit
Mi pê qelem "penus"pêmawit
Pê nakê hîkmet vawit
Şima Zazûn rî şawit


Seyda Mehemmed Alî Hunic / Palî

Gellê Çolîgijan şima zûnî ke nameyî bajarî şima yo verîn, hetta 1945 Çapakçur' ib. Tirkan pê yew sonika zuira şima xapit va ke ma nameyî bajarî şima ewro ra pey kerd Bîngöl. Şima veng nekerd. Înan şima ra ri girot va ke nê veng nevecenî, na ray ard nameyî dewanî, royanî, koyanî û merganî şima, welhasil hema çîyî şima ke nameyî înan kurdî bîy, pîyer tadayî tirkî. Ewnîyayi ke şima hancî hê veng nevecenî. Na ray ard nameyî Çirê Yado tada kerd Çirê Ataturk, Çêtmîrî û Dereqesarûn kerd Yenîmahalle, taxê Musyûn kerd Bahçelîevler, taxê weverî, fekî Dereyî Wuîr û awe Saxyer tîya pîyer kerdî Aşaĝi Çarşi, taxê Înalî û Abîtor "Aftor" kerd Aydinsu Mahallesi. Nameyî tiwayî kurdî neverda. To dîy yew qalê ma Kurdan esta, vûnî ke "Kerra kerra ser de neverda."

Mi nê rojan eşnawit ke dewe Hecî Çayir de verba Qubayê Şêx Mustafayî Çun de ala Tirkan aleqnaya. Lîya hendek rezîlê nebena, meselayê Şêx de birayî, dezayî û merdimî no merdimî pîyer berdî aleqnayî û kiştî. Şêx Mustafa şi binî xetî, o 25 serrî macîrê de mend. Ataturk ê surgun kerdî. Ewro zî ardo verba Qubayê ey de ala Tirkan aleqnaya.

Gellê Çolîgijan ewro roj şima waharî ziwanî xo, nameyanî xo nevecenî, şima kam roj vecîyenî. Ma Kirdî herkes re estî qey xo re çînî? Şima hê vînenî Dersimijî semedeyî nameyanî cayanî xo ya bi mebus û şarî xo ya pîyer hê pay de yê.
Eger ma waharî xo nevecî kes waharî ma neveceno. Yew qalê ma Kirdûn, vateyî verînan esto, "Da herî zerre re o astor ra zaf vazda." Na qal gereka ma Kirdan gueş de, gueşare bo.
Gellê Çolîgijan şima deyiranî " lawikanî" xo goştarî kenî. Gelo Şêx Şerîf, Yadî Mehmudî Ebbas, Şêxî Çunî, Çolîg ra Ebdî Erebûn, Elî Badûn qey ameyî aleqnayiş? Ma înan pîyerin bîyari çimanî xo ver.
Gellê Çolîgijan wa ço xo nexapîno. Waharî na dewa ma yî. Gera ço xo tepîya negero. Ewro Çolîg de pîyerê dewî, koyî, qilî, layî û dereyî bi nameyanî xo yê verenana yenî sinasnayiş. Nika kes vaco Çirê Yad, Çolek, Mîyalûn, Sîmsor û Gilbe pîyerê şarî ma nê nameyan zûno. La nameyanî neweyan yanî nameyanî tirkî sey Atatürk çeşmesî, Olukpinar, Ekînyolu û Çîçekdere kam zûno?
Wa ço xo nexapîno, adir pîyerê lojine ma giroto. Mehkemaya Dîyarbekîr de yew qalê Şêx Seîd esta, ma gereka na qal her tim bîyari xo vîr. O vûno ke " Ez ne pênîye nê gureyî de bîya, ne zî vêrnîye nê gureyî de bîya, Ez zî sey heme kesan mîyanî nê gureyî de bîya."
Ma pîyer pîya hê zerreyî nê gureyî de yî. Wa ço xo nexapîno.
Mebusanî Çolîg ra yew luemeyî mi esto. Serekî beledîya Dara Henî emser nameyî yew parq na pa „Muhsîn Yazicioĝlu Parki“. No zaf yew çîko eyb o. No serekî beledîya Dara Henî qet xo ra neşarmîyeno. No merdim Feqî Hesenî, Sadik Beqî Valîyerî neûno xo vîr. Musîn Yazicioĝlu gangerî Kurdan o, dişmenî Kurdan o. Kazim Ataoĝlu re zî yew vateyî mi esto. Pîrîkî to Saddik Begî Valyerî şehîdî Kirdûn o.
Ey.... Kazim Beg, no reîsî Dara Henî eşîrê to ra yo. O merdimî to hesibyeno, ez bawer kena ke tu ra nebîn kesî o reîs nekerdên. Ti zûnî kerdinê no reîsî Dara Henî çine ûna mi vîr Kazim Beg? Ecaba to paşt da ci? Fîkîrî to hama zî fîkîro vêren o?
Kazim Beg partîye to AKP nê rojanî peyinan de semedî meselaye Kirdan`a ,Armînan`a demokrasî ya, çeteyî Ergenekon`a CHP û MHP ya ha minaqeşe de.
Nê rojan CHP' ra Onur Öymen meclîsê Tirkan de qirkerdiş û qetlîamî Dersîm û Şêx Seîd ser va ke kurdan no muamele kerdib heq. Gellê Kirdan meselayî Kirdan ser rayîrî CHP-MHP û Muhsîn yew o. Hancî zî yew qalê ma esto, "Kutik gueştî kutikî neweno."
Ma heta nê gangeranî Kirdan, qesabanî Kirdan nesinasni xelasîye ma çîna.
Qale min ya peyen na ya, gellê Çolîgijan waharî ziwanî xo, nameyanî xo, zanayanî xo û pîlanî xo vecîyeni. Eger şima waharî xo nevecî şima na dinya ra benî vîn.
Kam ke esilî xo vînkero o heramzade yo.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

@templatesyard