Ey Cebaxcur Siirim

Ey Cebaxcur Şiirim

Pazartesi, 30 Kasım 2009 13:40
Orhan ZUEXPAYIJ

                                          CEBAXCUR AŞAĞI ÇARŞIDAN MANZARA
                                                          (Çarşiya cerin)


TARÎXÊ CEBAXÇURÎ


Ez wazeno to ser o şîîr binusî.

Labelê dişmenî mi ra ver dest pêkerdbi,

Şîîri to sey fistonekan nuştibi,

La tarixi to ra tersaybi,nênuştibî.


Ez zûno ke lomey to ma ra estî

Labelê ma ti rind fehm nêkerdibi,

Ma ra hêrs mebi,ewro zî erey nîyo,

Ma to ser o zaf fikirîyey,la ancax ewro ti kewtî ma vîrî.


Qey Cebaxcur camêrdê û egîtê to nivûnî?

Ez zûno,to tim zor dabi yîn,camêrdê to ra tersaynî.

Egîtê to û camêrdê to girangir bî,

Çi rey to milê xo yîn ver de erd nêdabi.


Şêx Seidî rîy xo verê ewile da hetî to ya,

Kewt rehar semedê xelasî ya,

Viraşt kombîyayîşî xo yê ewilî dewê Çûnî de,

ha kırd ha kırdas,pêro bîbî yew verba dişmenî.


Kombîyayîş rojêk Fexran de,roja bîn Sîmsor û Cewlîg de bi.

Werrey to,kam eşîr ra merdimî belukerdê çin bî,

Teyîb Elî ra tepîş heta şêxanî Çûnî,

Kam çin bi na roje û na hela tenge de?


Weverî Royî Muradî ra yew veng bibi berz,

Waharî nê vengî Îsmaîl Axayî Darê Hênî û Feqî Hesenî Modûn bi,

Vatên "Ma zi terarekî xo kerdo,ma pawey to yî.

Ma waharî dewa yî,na dewa ma ser o deyn a".


""""""""""""""""""""""""""


Çûn ra , Çewlîg ra, Darê Henî û Murtezûn ra,

Yew qefleyo gird nîyabi pêra,

Şenî kewtibî mîyanî eşîrunî Licê û Hênî,

Fehmî Bîlalî û Salih Efendî zûnayê yîn bî.


Şêx Şerîf û Yadî Begûn verî xo dabi Xarpêt,

Yın dıma Guevdereyic,Azic û Çewlîgicî bî,

Lez dest na Palî ser la deşticî bêbext veciyaybî,

Şahîn Cındûn hêrs bıbı,vatên "Ewro cenetî kirdûn kîştîşî deşticûn o".


Şêx Şêrif û Hesen Xeyrî xo mîyan de mişewre kerdibi,

Yew şênî bî Xarpêt de , vatên "Piro dîn,hukmat çin o".

Teq-teqê tifingan ra kelt-keltê tirkûn birîyay,

Vatên "Ma Xarpêt gureta,Meletî zî teq û leq a".


La raştî o qayde nêbî gelê kirdûn !

Bêbextî ma û hukmatî tirkûn vatê yin yew bi !

Dizdê û talankerdiş gerek qederî ma nêbîni !

Nezûne û xapênayîşî da ma vînkerdiş !


Şêx Şerîfî dewê Metûn de xo dabi kîşt,

Bêbextî ma û hukmat kewtîbî rêçê ey dim,

Karmî dar dar ra nêbîn,vînkerdiş zî nêbîn !

Labelê roja teng de dostî yîn zaf kêmîyaybî.


Rencber Ezîzî tim şima rê nê lawki vatên,

Çimanî yi nêdîn la qelbî yi vatên,

Tim bermên,derdî yi vatên,

Yew zoneni yew xo rê vatên. 

 

 Orhan ZUEXPAYIC
Bu şiir Vate dergisinin 30.sayısında yayınlanmıştır.

1 yorum:

@templatesyard