ŞIMA VACEN EZ ZUNO HA SEBENA ?

altIna meselad dı nomey viyeren.Ez wazen en verni, ın dı nomey bıd-i şıma şınasnayış.
Nome verin Êli Hemun asl yi eşire Guewdere/dewe Tunstraw. Warza û zume ma
Zoğpayıc'un o.
Ez Êli nızdira şınasnen,keyê yı ho Çılkunid(Yeniköy-Bingöl)
Nome dıy'in ? siyaset Kırdund, merdim bölükerdê û şıma piyor yı şınasneni.
Selim "Xeyrun" Çürükkaya.
Selim waxt veri miyan PKK siyaset kerdin.PKK miyand zi merdim bölükerdê bi. Selim demo peyindî 1993 di PKK ra qerefiya,PKK derheq î Selim di qirar kiştiş girewt bî.
Selim partira qerefiya dima zi yew kitab ( APO nun Ayetleri ) niştıbı.
In kıtab sêra, PKK Selim hayin ilon kerdıbî.

**************************************************
Ez wazeno binate Êli Hemun û Selim Xeyrund derheq PKK dı qisekerdiş viyereno.
"Êli Hemun 1993-94 yo deme kılm semede xebat'a yen û Almanya ilticay xo ken û â.
Êli Hemun yo ruec yen û bacar Bremen(Almanya).
Eşnaven Selim Xeyrun ho keyê bray xo qic Necmeddin di.
Êli Hemun rewna Selim nedıbî,eşnawên û Parti Selim hayin ilon kerdibi, kıştış yı ser qirar
gırewtı bî.
Selim zi xo verâ PKK nimnen pawen û,zaf teber neveciyeno.
Êli Hemun zaf qehriyen û,vunu ez şeri Selim vini.
Êli Hemun vicdun xo di na neheqi qabul nekeno.
Keş û quel qucon di geyreni vuni Selim biyo hayin. Êli Hemun wazen û ! na mesela fek î Selim
ra goştari biker û.

**************************************************

Eli şın û keyê Necmeddin û benû meman yi.
Selim zi semedê yi yeno keyê Necmeddin.
Yew binan persenî dima zi teraqnenî.
Eli deyax niken vunu:Deza Selim na mersela cinaya?Qey milletê kirdun to ra vuna hayin,to
sekerd û.
Selim goştariye Êli Hemun ken û.
Selim vunu: Deza ez tora mersela çınaya raştı vaci.
Selim xob û xo fikriyen û ,ez se bikerî vate xo Êli sarê fini.
Selim binatê yo û APO di ci viyerenû hedi ,hedi Êli ra vunu..
Êli Hemun rind yi goştari kenu.
Êli Hemun Selim ra inon "baweri" ken û,neheqê Selim biya,yi ri zaf qehriyen û.

Selim vunu:Deza inon biker na dava pêy dest APO ya omeya qedinayiş
Selım mersela finen û Sarê dezay xo.
Êli zi xob xo fikriyen û,derheqi APO di waxt veri çi zonenî hemu xêletı bi.

**************************************************

Êli Hemun ruec bin yen û çarşûiye Bremen,çend dewıc yo û Çolig'ic raşt yı yeni.
Êli Hemun'ra vuni : Bê ma şı komale Hewalun.
Êli vunu: hay , hay ma şıni komal.
Êli pa yına şınu komal'e Hewalun.
Êli Hemun newe Çolig'ra umebi Almanya, bıney sêri yi viyerte yi şarı komal piyor yeni yı
persenî.
Dormale Êli Hemun di neu- yan zi des merdim esti. Çay û qehve şımen û tereqneni.
Komal di yo xort derheq î meselay Kırdun dı miyan cemaatıd qal kenû,
Xuert vunu?AP ma nızdira piyorê Kırdun xelasnenû.Emser serê serfiraziye.
Xuert zaf zür î kenû,seni yo mürid Şex xo benu rasnen û êzman,yo zi Apo o qeyde
wasefnen û.
Xuert çend kerray zi erzen û Selim, Vunu: Selim biyu xayın, şier u kurnê i dûnya PKK yı vinena
û yi kışena.
Qal'a kılm xort qayil û zaf ters bifin û zerê millet.

**************************************************-

Êli Komal ê Hewalun di di yan hiri sêhat monen û,xort zun û Êli dewic Selim o,
Vunu: Êli umbaz tı semede serok Apo'ya çı qeyde fikriyen î ?
Eli Hemun vunu: liya xorto tı zahf weş qal keni.
Ti nı qal û çad î musay?.Ço se to Apo rınd nışınasnen û.
Êli Hemun xob xo vunu:liya ehmak tı he qal'un vengun keni.
Qal î ni xuert Êli hêt di pêray nıken î
Êli yew ruec ver î, deza Selim goştari kerdibi.
Selim mersela rind vistibi Êli sarê.
Êli tadiyen xort ra vunu: " TI VAC EZ ZUNO HA SEBENA"

**************************************************
Qala peyın ,Eli zunıg qal î xuert piyor puç î sêy toşun(beaqil) qal kenû.
Qal î Selim yi mezg Êli di cey xo girewtibi. Qal binî vatış vengi.
Bımunen weşidi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

@templatesyard