WERRE ÇOLÍG! Siiri

WERRE ÇOLÍG! SÎÎR

WERRE ÇOLÍG!

Qey nûme Çolîg vûnî to ra,
Erdî to zergun o cara,
Ruê to wuşên, veng vecên xora,
Xeydî to dormalê yîn kemer o cara.
Darî to yê mazêr, monên qebaxûn
Mîyan di sincêr û qorçêrî,
Heş û lûyî tede marqey kenî,
Seyadî rêç romenî tim zerê yi di

Vaşî delek (1) dermûn niweşîyê şekerî o,
Rıbês (2) û tırşık (3) vaşî serê qılûn o,
Pune (4) vılê verî derûn o,
Yelıng (5) û sung (6) wusar werî feqîrûn o.

Hêsar, kemer û daristûn o,
Daristûn yi gomê egîdûn o,
Kuelî yı rızq û îdarê neçarûn o,
Emnon zî keyê mehkumûn o.

El Dorî (7) bıbı qeşmêr yın,
Viyarnên vêwey yın Ísmal Mus (8) û El Farisî (9),
Tehnên Ísmal Qulxûn (10) arışî yın,
Cemal Farisî bıbı (11) berfek (12) û wendê yın.

1-Deleg: Yew çeşid vaş o, wesarî vicêno, wexto bırna sey şitî yew awka hesta sipîye (sey şitî ya) tira yena. Na awk (şıt) nanî darban ser. Mavaji semedê bırkan (tirkî: siğil) zî baş o. Tirkî tıra vanì "sütleğen".
2-Rıbês: Tirkî tira vanî "ışkın", latînkî "Rheum rıbes"
3-Tırşık: Yew çeşîd waş o, powcîyen û werîyeno. Werê feqîran o. Tirkî tira vanî "labada".(Ferheng de tirşike:kuzukulağı. Eceba eynî çî yo, yan sewbîna çî yo:)
4-Pune: Tirkî tıra vanî "yarpuz".
5-Yelıng (hêlûge): Yew çeşîd vaş o. Wesar rew, cayanê berzan de reseno. Powcîyen û werîyeno. Xursê ey zaf weş a. Tirkî tira "çirişotu" yan zî "yabani pırasa" vacîyeno.
6-Sung (kılawek): Tirkî tira vanî "mantar".
7) El Dorî: Ali Esendemir
8) Îsmal Musî: Yew govendcî Çewlîgî bi.
9) El Farisî: ( Ali Ayçiçeki) Yew govendcî Çewlîgî bi.
10) Îsmaîl Qulxûn: (Ismail Elboğa) Çewlîg de yew arwûncî bı.
11) Cemal Farisî: (Cemal Elci) Hecî Cemal, wendox, zanayox û aqilmendî Çewlîgî bi. Baykî avukat Şakîr Elçî bi.

Orhan Zuexpayıj

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

@templatesyard