WESÎYET ATATÜRK

 

alt"Darı "derman" ters çinû"
Vate verinûn 

- Ina mesla Çoligı'd viyerena.
- Çoligıd Şex Burhaneddin huma ho weş, 92 sêro. Asl yı dewe Kelaxsira laci Şex Hüsen,bırarzê Şex Şerîf Efendîyo. Babî yı Diyarbekid zerre gırtuxuned "Hepısxune" vatışûn guerı derzinê jehr, duni purı şehîd keni. Ap yı Şex Şerif tarix Kırdun'ıd umbaz Şex Seîd,serpeşmerge cephe Xarpetıb. 1925'ıd Diyarbekıd aleqnen, şehîd kırduno.
- Merdım û dıyîn Şex Vahdeddin asl yı Melekûn "Mallûn" raw. Laci Şex Ebubekir, bırarzê û zumê Şex Abdullah Melekûno. Dewe yı ha pa-beste "Bongılon, Boğlan" Solxun'a. Şex Vahdettin Kanireş, Gûmgûm, Bongılan, Cebaxçur û dormaley Muş'ıd zaf mürid yı esti. Ez bawer keno par dûnye xû bedelna.
- Şex Vahdettin û Şex Burhaneddin merdımî xunedun. Çolig û dormaley yıd binate eşirûn, dewund û Keyund, kumca bie umîşe bî ? gırune ın wird "dı" merdımun esta.
- In wird merdım, Şex Vahdettin û Şex Burhaneddin sukê Çolig'id runeşten. Bıney merdıme yıniz bî. Keyne Şex Vahdeddin laci Şex Burhanedin "hetıb" zevecnayeb. Xınumi yo binu hesibyen.

**************************************************

- In wird Şex'iz şokı heşt kueşı heta 1980 ra ver nen xu sare. Çoligıd zaf tay merdim şoke nen xo sarê. In merdimunra yewiz babi mi şoke nen xo sarê. Şoke heşt kueşı teyna Xarpetı'd vıraştin. Usıl, êdet Xarpet ço eşken "vaj" vac. Tırki vunig "moda" Xarpet'yo.
- Çolig'ıd, Mallê, Hêci, Şex û merdımıg bıne ser yın viyerte zafi kılav nun xo sarê.

**************************************************

Yo ruec babi mıra 1980'ra ver, yo Çoligıc vunıg ? Heci Keko ez wazeno tura ce ci pers bıki?
- Babi mi vunıg hay.. hay.. de vacı?
-Merdım vunıg ? lia ın Şex Vahdeddin û Şex Burhaneddin şoke nu xu sare ez yın fehm keno.
- In wird Şex'iz babi yın,ap yın ço eşken vacıg key yın mesla Şex Seîd'ıd berd aleqna,şavuıtı macire, hê ters ver şoke heşt kueşı nun xo sarê.
- La Heci Keko qê tı şokı nun xo sarê ?
-Babi mı bin qalund çik vınen?
-Qal yı hedrêy?
-Vunıg ? lia merdım ın wasiyet rehmetli Atatürko.
- Miyerık vunıg ? Heci Keko la qê ?
- Babi mı vunıg? Atatürk helag "sekratıtıb" gungerdıb.
- Vunıg ? ez ho mıren.
-Çoligicun'ra vaciyen?
-Wa ? Çoligıd Şex Burhaneddin, Şex Vahdeddin û Heci Keko Zoxpayıc wa xo sarê'ra şoke nivec.
- In merdım wa bızunig ! wesiyet mıno. 

**************************************************

1983'ra pê Waxt Özal'ig hukmat na rû . Bıney rehatê vırazê, Şex Vahdeddin, Şex Burhaneddin û Babi mı piyorın şoke xu sarê'ra vet. In demo peyınd hirı hemıniz Kılav nen xu sarê.
Bımunen weşid.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

@templatesyard