ZEKÎ MALLA MEMÎŞ SERO Dİ MESELEYÎ

alt


"Her vaş kuêkî xo sero vecyeno"
Vateyî verênan


Zekî Malla Memîş Çolîg ra yew merdim o. Tirkî nameyî ey Zekî Hülaqühanoglu yo.
Kokî kelîmeya Hulaqü ziwanî Mogolî ra yena. Hülagühan tarîx de dewlete Îlhanî awan kerda.
Ey qey nameyî Hülaqü nayo xo ya ez nezûna.
Yan zî dewletê Tirkan no name nayo pa, nayê ra zî xeberê mi çînîya.
Ez bawer kena ke kokî Zekî Malla Memîş hetî Solxan ra dewê Talware ra yo. Ê zaf rewna ameyî Çolîg. Zekî welatperwer yew merdim o.

Zekî Mallatîyê nekerdên, ey mushef "Kelam û qedîm" wendibi, la o dîn ,felsefe û sîyasetî Kurdan ser zanaye bi.
Zanaye û îlmî ey zaf xueri nebi, la embazî û derûdormeyî ey hîna zaf Seydayî, Mallayî, Şexî û sîyasetmedarî Kurdan bîy.
Nê cemaatan de dîn, felsefe, tarîx û meselayî Kurdan ser sohbetî amenî kerdiş.

Zekî ser meselaya yewin
-Yew roj Zekî Malla Memîş şino Beledîyeya Çolîg.
-O wazeno ke serekî beledîye Bedrî Tug de semedî yew gureyî xo ya qal bikero.
-Zekî vecîyeno meqamî reîsî. O vîneno ke MHP liqê Çolîg ra yew heyet ho zerre de yo.
-Sekreterî reîs vûno?
- Xalo binê vinderi, reîs het de misafir estî. Wa misafirî reîs vecî teber, înana pey dorê to ya.
-Sekreterî reîsî lacî Malla Mucahîtî Kuertew Servet Bekî yo.
- Zekî bê sabir o, o daymiş nebeno, sekreterî ra vûno?
- Warza ez nenişena rue, ez pay ra reîsî ra çî persena û lez vecîyena teber.
-Sekreter neşkeno Zekî tepişo.
- Zekî dûno ber re û şino zerre.
-O misafiranî reîs sinasneno o rid ra neşino zerre. Ber akerdiş û qefelnayişî ey beno yew.
-Sekreter vûno?
- Xalo qey ti neşîyî zerre?
-Zekî Tirkî vûno?
- Warza zerre de necaset "Tîrkî=pîslîk" esto, boye ya pîs dûno.
-Qelebî mi yeno, ez neşkena şuyerî zerre.

************************************************************

Zekî ser mesele dîyîn
-Zekî hama ho weş o. Serrî ey nezdîye 85 estî.
- O memure ra teqawit bîyo.
-Çolîg de seranî ey ra çend embazî ey estî.
-Nê embazanî ey ra yew M.Alî Badûn o, yewo bîn zî Silemanî Hecî yo.
-M.Alî Badûn "Bozgan“ Şînek ra yo, Silemûn Baylaz dewê Azra yo.
- Nê her di embazî Zekî zî yew keye yo belukerde ra yî, Çolîg de herkes înan sinasneno.
-Babî M.Alî û Silemûn Hecî 1925 de meseleyî Şex de, Dîyarîbekir de ameyî aleqnayiş.
- O wext M.Alî û Silemûn hama pîzeyî dayikanî xo de bîy.
-Nê embazî rey – rey yenî yew ca û sohbet keni.
- Ê zaf rey serranî xo kenî qic yan zî serranî xo nimnenî, raşt nevûnî.
- Zekî yew roj nê her di embazanî xo ra vûno?
- Lîya embazî şima qey xo xapînenî ? Ez eşkeno serranî xo vînkerî, la şima her di neşkenî serranî xo vînkerî.
- Çine ra şima neşkenî serranî xo vînkerî? Rid babîyanî xo ra şima neşkenî serranî xo vînkerî.
-Şima serranî xo vînkerî, şima babîyanî xo înkar kenî.
-O wext şima benî weled-î zîna.
-No memleketî ma de, Çolîg de herkes eşkeno serranî xo qickero, la şima wird merdim neşkenî serranî xo qickerî.
-Wa naye pîyerê Çolîg biz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

@templatesyard