WERRE ÇOLîG

WERRE ÇOLîG

Qey nûme Çolîg vûnî to ra,
Erdî to zergun o cara,
Ruê to wuşên, veng vecên xora,
Xeydî to dormalê yîn kemer o cara.
Darî to yê mazêr, monên qebaxûn
Mîyan di sincêr û qorçêrî,
Heş û lûyî tede marqey kenî,
Seyadî rêç romenî tim zerê yi di

Vaşî delek (1) dermûn niweşîyê sekerî o,
Ribês (2) û tirşik (3) vaşî serê qilûn o,
Pune (4) vilê verî derûn o,
Yeling (5) û sung (6) wusar werî feqîrûn o.

Hêsar, kemer û daristûn o,
Daristûn yi gomê egîdûn o,
Kuelî yi rizq û îdarê neçarûn o,
Emnon zî keyê mehkumûn o.

El Dorî (7) bibi qeşmêr yin,
Viyarnên vêwey yin Ísmal Mus (8) û El Farisî (9),
Tehnên Ísmal Qulxûn (10) arişî yin,
Cemal Farisî bibi (11) berfek (12) û wendê yin.1-Deleg: Yew çeşid vaş o, wesarî vicêno, wexto birna sey şitî yew awka hesta sipîye (sey şitî ya) tira yena. Na awk (şit) nanî darban ser. Mavaji semedê birkan (tirkî: siğil) zî baş o. Tirkî tira vanì "sütleğen".
2-Ribês: Tirkî tira vanî "ışkın", latînkî "Rheum ribes"
3-Tirşik: Yew çeşîd waş o, powcîyen û werîyeno. Werê feqîran o. Tirkî tira vanî "labada".(Ferheng de tirşike:kuzukulağı. Eceba eynî çî yo, yan sewbîna çî yo
4-Pune: Tirkî tira vanî "yarpuz".
5-Yeling (hêlûge): Yew çeşîd vaş o. Wesar rew, cayanê berzan de reseno. Powcîyen û werîyeno. Xursê ey zaf weş a. Tirkî tira "çirişotu" yan zî "yabani pırasa" vacîyeno.
6-Sung (kilawek): Tirkî tira vanî "mantar".
7) El Dorî: Ali Esendemir
8) Îsmal Musî: Yew govendcî Çewlîgî bi.
9) El Farisî: ( Ali Ayçiçeki) Yew govendcî Çewlîgî bi.
10) Îsmaîl Qulxûn: (Ismail Elboğa) Çewlîg de yew arwûncî bi.
11) Cemal Farisî: (Cemal Elci) Hecî Cemal, wendox, zanayox û aqilmendî Çewlîgî bi. Baykî avukat Şakîr Elçî bi.

Orhan Zuexpayıj 
Bu sehir capakcur deyildir lo
Hani cayin önündeki hülyeler
Hani Kasmanda odun yüklü katirlar
Hani ayi gölü,meteroloji,seydali da yüzen cocuklar
Hani yaz gelende dere boyu tuttugumuz baliklar
Hani seid davudun,gule memis,seid verecikin bahcesinde caldigimiz elmalar
Ah be gülüm buralar bana yabanci, ben memleketimde yabanci almanci
Her günüm hasret doludur,dinmek bilmez icimdeki bu sanci
Dedim ya gülüm burasi capakcur deyildir.kekoooooooooooooo...
Mehmet BOGATEKIN
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

@templatesyard