SERDAR ATALAY, ÇOLÎG'DE ÖKKEŞ ŞENDİLLERİ OYNAMAK İSTİYORBalta her defasında ağaca vurdukça, yani ağacı kestikçe, ağaç "aaahhh, aaahh" diye feryad edermiş.
Baltayı vuran "sen ne feryad edip duruyorsun, böyle istediğin kadar bağır, ben seni keseceğim" dermiş.
Ağaç ise ona "ben sana feryad etmiyorum ki, benim feryadım beni kesen elindeki baltayadır. Onun sapı bendendir. Benim feryadıma ve canımın yanmasına sebep budur," dermiş.

"Ağacın kurdu içinden olmazsa, ağaç çürümez."

LİCELİ FEHMİ BİLAL / Şeyh Said Efendi'nin katibi


Çoligde Gılbe korucubaşı Mehmet Çintay'in çatışmada öldürülmesinin ertesi günü, AKP’li Belediye Başkanı Serdar Atalay “Cuma namazı sonrası şehitlerimizi bir yürüyüşle anacağız” şeklinde yaptığı anonslarla Çolig'de BDP binasına saldırı zeminini hazırlar.
- Bu olayla Serdar Atalay artık bir korucubaşı, bir tetikçi, bir provokatör ve bir yavru kurtçuk kisvesine bürünür.
- Serdar Efendi, Yado Paşa'yı öldüren tetikçiyi ve korucuyu kimse fazla anmaz ve tanımaz.
- Meşhur Sadiye Telha'yı ihbar eden çete ve işbirlikçi muhbiri kimse tanımaz ve fazla bilmez.
- Kolos Ağa olsun, Ömere Faro olsun hepsi senin gibi çetelerin, muhbirlerin ve provokatörlerin gazabına uğradılar, ama kimse bu çeteleri ne tanır, ne değer verir, ne de anar.
- Sana anlatığım bu tarihi şahsiyetlerin olaylarını öğrenmeni tavsiye ederim. Senin yaşamın da bunlarınkinden farksız olmaz.


- Çolig belediye reisi Serdar Atalay tabiri caizse memleketimde iflah olmaz kurt rolüne oynayan bir zebanidir.
- Bu kurd Asena'dır. Bir söz vardır, huylu huyundan vazgeçmez derler ya Serdar Atalay'ın durumu da biraz öyle?
- Hala ağabeyleri gibi kalbi ve yüreğiyle ırkçı-şoven ve kafatasçı MHP'nin bir militanı gibi Çolig'i karıştırmak istiyor.
- Serdar Atalay, Çolig sana çok geliyor. Vali, Emniyet Müdürü ile beraber çeteleri yanına alarak ortalığı karıştıramazsın.
- Serdar, seni uzun süreden beri takip ediyorum. Geçen yıl yine Şehit Aileleri Derneği denilen çoğunluğu korucu, eski MHP'li ırkçı-şoven güruh tarafından Genç Caddesi'nde bayraklı yürüyüş yaptığını hatırlıyorum.
- Serdar Atalay, Fetullah Gülen tarikatına yamanarak, devletin ve iktidarın gücünü de kullanarak Çolig'de AKP'den belediye reisi oldun.
- Bağımsız aday olursan Çolig'de 10 oy alamazsın.
- Serdar senin gibi kurtçuklar her zaman olacaktır. Ama Çolig'de kurtçuklar kelaynak kuşları gibi çoğalamazlar.
- Serdar Efendi, şunu bilesinki Rencber Aziz'in deyirlerini, kurmanci stranları söylemekle ne zaza, ne de kurmanç olursun.

- Serdar Efendi, sana açgözlü, tamahkar bir kurt hikayesini hatırlatayım.
- Yavru kurt ,koyun sürüsünü görünce annesine sorar, “Anne bunlar neden bu kadar çoklar?” Annesi de “Evet yavrum çoklar” der. “Peki bunlar yılda ne kadar yavru yapar?” diye sorar bu kez de yavru kurt. Annesi, “Bazen bir bazen de iki” der. “Peki sen yılda ne kadar yavru yaparsın?”. “Beş, altı bazen yedi” der annesi. Yavru kurtun kafası karışır “Peki onlar neden çoklar ben neden yalnızım?” Annesi iç çekerek cevap verir, “Yavrum” der “Bende bu açgözlülük ve kindarlık var oldukça sen bile bana çok gelirsin.”


SERDAR ATALAY KİMDİR? BİRAZ AÇMAK İSTİYORUM

- Serdar, aslen Zıktê aşiretine bağlı Şin köyünden Çolig şehir merkezine gelip yerleşen Hacı Ahmed Alan'ın oğludur.
- Babası Çolig'deki anlatımlara göre Kürd aydını ve T-KDP sekreteri merhum Said Elçi'yle samimi olan ve KDP'ye sempati duyan biriydi. Aynı zamanda komşumuz sayılırlardı.
- Said Elçi'nin şehadetinden sonra Hacı Ahmed Alan gibi Çolig'de duyarlı başka insanlar da "U" dönüşü yaparak kürdlük davasından uzaklaşmışlar. Serdar, babasının işte bu dönüşten sonra ağabeylerinin ve yakın çevresinden dayıları ve yeğenlerinin etkisinde kalarak MHP'li ülkücü fikirleri benimser.
- Şin köyü kürd tarihinde Zıkte bölgesinde merkezi bir köy olup, ilim ve tedrisat yapılan bir beldedir. Bu köyde önemli alimler yetişmiştir. 1925 hareketinde kemalist rejim yani şu anda Serdar'ın peşisıra yürüdüğü kesimler Zıkte çevresinde toplu katliamlar yapar, tüm köyleri yakıp ve boşaltırlar.
- Zıkte katliamıyla ilgili Zıkteli kahramanlar olan Valerli Hacı Sadik Beg, Feqi Hesen ,Kolos Ağa'nın yaşam öykülerinde önemli bilgiler aktarmışım.
- Serdar Efendi, işte kendi soyuna, köyüne felaket getiren, aşiretinin ırzına geçen, coğrafyasını yıkan yakan anlayışa aşık olan korkak bir bedbahttır.


ÖLDÜRÜLEN KORUCU MEHMET ÇINTAY KİMDİR. GILBE AŞİRETİ ÜZERINE TARİHİ BİR ANEKDOT

- Öldürülen korucubaşı Mehmet Çintay aldığım bilgilerde köken olarak komşu Alibir köyünden gelip Gilbe'ye yerleşmiştir. Köken olarak Gılbe köyünden değildirler. Çintay korucubaşı olarak devletin silahlı gücünü arkasına alarak civar köylerde yıllarca devlet terörü estirmiştir.
- Bu korucubaşının kendi halkına estirdiği terör, yaptığı baskı ve zulümü Gılbe köyüne bağlamakta doğru bir yaklaşım değildir. Ama, aslen Gılbeli olan korucular da yok değildir.
- Gılbe köyünün hepsine korucu ve kürd düşmanı, eline silah alıp, halkına zulüm ediyor demek de yanlış bir tutum olur.
- Gılbeli olan bir başka azılı korucubaşı olan Mehmet Çetkin'i tanıtmadan da geçmiyeceğim.
- Mehmet Çetkin, Gılbe köyünün en azılı korucusudur. Çolig'de okuduğum dönemlerde lisede okuyan, fiziki olarak uzun boylu, cüsseli bir yapıya sahipti.
- Lise dönemlerinde ülkücü fikirleri benimseyen MHP'nin bir militanıydı. O dönemlerde MHP bunu kürd devrímcilerine karşı tetikçi ve çete olarak kullandı.
- Hatta, çok iyi hatırlıyorum 1970'li yılların sonunda şimdi öğretmen (ismini vermeyeceğim) olan bir kürd yurtseverini de bıçaklamıştı.
- Mehmet Çetkin, lise sonrası 1985'li yıllarda koruculuk sisteminin gelmesiyle yaşamını kendi köyünde korucu olarak devam ettirmeye başlar.
- Bu şahsın MHP'li ve devletin asker ve polisiyle iyi olan ilişkilerinden dolayı yıllarca korucubaşı olarak yaşadığı Çolig'de kontracı hünerlerini bilmeyen yoktur.

- Gılbe köyü, Çolig merkezde yıllarca koruculuğu kabul eden tek köydür.
- Köyün bir çukurun içinde olması başta olmak üzere, köy çevresinde oluşturulan mevzilerden dolayı Gılbe kendi çevresine ve bölgeye adeta kapalı bir kutu gibiydi. Gılbe'nin bu özgün durumundan dolayı da halk arasında (Gılbistan) olarakta anıldı. Gılbeliler çevrede kendi aşiretinden olan yakın ve komşu köylere karşı da devletçe desteklenerek çok kötü kullanmışlardır.

GILBE İLE İLGİLİ BİR ANEKDOT

- Gılbe, Çolig merkeze bağlı NEQŞAN aşiretine bağlı bir köydür. Koruculuk sisteminden dolayı bu köyün sicili hep kötü anılmaktadır. Ama köyden bir çok aileyi Çolig merkezden tanıyorum. Bu ailelerin bir çoğunun koruculuktan rahatsız olduklarını, ayrıca kürd meselesine de duyarlı olduklarını biliyorum. Gılbe'nin bu ailerini tenzih ediyorum.

- Gılbe'nin tarihte çok önemli bir olaya mekan sahipliği yaptığını sizlere hatırlatayım. Şeyh Said Efendi'nin amcası Palu müftüsü ve Çan'lı Şeyh Ahmed'in damadı Şeyh Hasan Septioğlu'nun yaşadığı olayı torunlarından Şeyh Feyzullah'ın Mızgin dergisindeki röportajından aktarıyorum:

"Şêx Said’in amcası Şêx Hasan Efendi, İslam âleminde Reis-ul Ulema, yani Ulemanın Büyüğü olarak seçilmişti. Şêx Hasan Efendi, bilfiil meşrutiyete karşı çıkıyordu. Şêx Hasan, o zaman Palo’dan Erzurum’a gitmek üzere hareket eder. Şêx Hasan Efendi, Göynet’e gelirken ilk istişaresini gizli olarak Mela Selim’le yapar. Ona: “Ben Erzurum’a gidiyorum, benden habersiz hareket etmeyin, kendinizi ele vermeyin. İkinci bir cevabım geldiğinde, hareketi başlatırsınız.” Şêx Hasen Efendi Erzurum’a gidince Meşrutiyet’i kabul etmeyen ulemanın idam sehpasında olduğunu görür. Bunun üzerine ulema perişan bir halde dehşete düşmüştür, Şêx Hasan Efendi dönmek zorunda kalır. Benim dedem Şêx Mehmet Efendi ile orda karşılaşır. Dedem Şêx Hasan Efendi’ye diyor ki: “Baba, kaymakam gizli olarak kardeşime demiştir ki efendi nerdeyse, kendisini saklasın. Efendinin idam kararı gelmiştir. Gizliden takip ediliyor.” Dedem, babasını Sancak’ın Girbe aşiretinin içerisine saklar. Şêx Hasan Efendi bir sene Girb’te kalır. Dört sene de Palo’nun Caro köyünde kalır."

***

- Şeyh Hasan olayını bana yıllar önce Gılbe köyünden olan daire arkadaşım Hacı Paşa Çetkin övüne övüne anlatmıştı.
- Hacı Paşa bu olayı anlatırken Gılbe köyünün kürd davasına ve kürd önderlerine geçmişte saygısını ve bağlılığını ifade ediyordu.
-İşte Gılbe kürd tarihinde çevrede sözü ve özü bir olan bir köy olarak bilinip, Şeyh Hasan Septioğlu'nu kendi köyünde dönemin rejimine karşı sahiplenmiş ve korumuştur.
- Gılbe köyü, bu tarihi bu olaydan habersiz, günümüzde devletin böl-yönet politikasıyla kendi halkına ve çevresindeki kendi aşiretine bağlı köylere pervasızca saldırmaktadır. Tabiiki devletin silahlı gücünü arkasına alarak bunu yapıyorlar.


ÇOLÎG PROVOKASYONU VE TÜRK MEDYASININ ZAZACILIĞI İŞLEMESİ ?

- Çolig kürdlük davasında tarihte iz bırakan kahramanlar diyarıdır. Türk basını ve medyasının sürekli işlemeye çalıştığı "Çolig'de zazalar PKK'ye ve kürdlere karşıdırlar" imajı tamamen özel savaşın kürdlere karşı kullandığı asılsız ve bayatlamış argümanlarıdır. Zazaların kürt olmadığı riyakar tezi ise devletin tek partili dönemden bugüne kadar sıklıkla başvurduğu ama kanıksatmak için çokça uğraşmasına rağmen kürtlüğü bölemediği bir dezenformasyondan ibarettir.
- Serdar Atalay'a hatırlatıyorum ; Yadin Paşa Baysal, Şeyh Şerif Bilgin, Çan Şeyhleri Korkutata, Melekan Şeyhleri Sönmez, Tayyip Ali Bey Mıtovliyon, Zıkte Beyleri Ataoğlu, Faris Ayçiçek, Abdi Erebun Aytimur, Ali Badan Buzgan, Musyanlı Molla Cemil Hasar, Garipli İzzet ve Mehmet Ertuğrul Beyler, Modanlı Feqi Hesenler, cansorlu Fakih Abdullah Akdemir ve kardeşleri, Botyanlı Ömere Faro, Vazenanlı Omer Ağa Becerikli, Sivanlı Kasım Ağa (Kas Kuesi) daha çokca sayacağım yiğitler var. Bu yiğitlerin bir kısmı çatışarak, bir kısımı da İstiklal Mahkemesi'nin düzmece kararlarıyla idam edilerek şehadet şerbetini içen kürd kahramanlarıdır. Bunları senin tabirinle kurmanclar veya Kürdler idam etmediler. Senin ele ele verip, Vali, Emniyet Müdürü ve Özel Harekat timleriyle provakasyonda bir piyon olarak kullanıldığın kesimler tarafından idam edildiler. Devlet güçlerinin baltasına sap olmak budur işte.
- Serdar Efendi bu ara zazacılığa da oynuyor. Kendisine bir hatırlatma yapayım, babası Haci Ahmed'in etkisinde kaldığı Kürd şehidi Said Elçi'nin kurucuları arasında olduğu ve başkanlığını yaptığı partinin adı T-KDP dir. Yani Kurdistan Demokrat Partisi'dir. "Zaza Demokrat Partisi" değildir. Yine (Dr. Şivan) Sait Kırmızıtoprak, Faik Bucak da kürtler adına kurulmuş bu partilerin kurucu üyeliklerini ve başkanlıklarını yapmışlardır. Bunlar da zazadırlar ama partilerinin ismi Kurdistan Demokrat partisidir. Serdar çok özeniyorsa zazacılık yapıyorsa kendini gerçek zaza görüyorsa AKP den ayrılır bir Zaza Demokrat Partisi kurar, biz de aferin deriz. Çünkü bu işe özenen az da olsa birkaç arkadaş bulur. MHP'den dönenlerin dili kürdüm demeye varmadığından ara sapak olarak bu tür riyakarlıklara hazır olanların bolluğunda adam sıkıntısı çekmez.
- Serdar Efendi, Diyarbakır İstiklal Mahkemesi tarafından idam edilen 47 kişinin hepsi zaza değildir. Yaklaşık 20 kişilik kurmanç/kürdde vardır. Bunları bilmiyorsan sana yazmayı ve anlatmayı da bilirim.
- Serdar Efendi'ye bir hatırlatma daha yapayım. Selahaddin Aydarada senin gibi arkasına aldığı korucu ve çetelere güveniyordu. Yanında sürekli koruması olan bir özel harekatçı vardı. Ne oldu akibeti? Çolig'i bir terk etti, tam terk etti.
- Serdar Efendi, hatırlarsın, Selahaddin Aydar hem de din kisvesi altında beni tıpkı senin bugün yapttiğın gibi Çolig Emniyeti'ne Valisine ihbar etti. Kendi korumasını bana saldırttı.
- Dönemin Çolig valisi Abdulkadir Sarı, Müdür Kemal İskender ve Selahaddin Aydar çetesi tarafından cezaevine konuldum.
- Serdar o dönemde Selahaddin Aydar seni muhakkik olarak benim ifademin alınması için görevlendirdi.
- İfademi sen çok iyi hatırlarsın. Demiştimki, Selahaddin Aydar sen eski şarapçı, berdoş MHP'li, kısaca ve tabiri caizse Colig'in ..... lerindensin, demiştim. Sen de bu yazdıklarımı harfiyen yazıp onun masasına bırakmıştın.
- Hatta bana dedinki "beni fırçaladı." Şimdi düşünüyorum, Selahaddin'en şükür ediyorum. Sen ondan çok daha tehlikeli oynuyorsun.
- Selahaddin'i şimdi basından takip ediyorum, "Tevbe-i İstiğfar Duası" yapmış, geçen Nübuhar çevresinin bir etkinliğine davet edilmişti. Bu davete Sıddık Dursun (Şeyhanoğlu) ile beraber katılmıştı. Doğrusu çokta sevindim . Belki kendini af ettirmek istiyor. Ben de eğer bu dönüşünde samimiyse ona hakkımı af edeceğim.
- Serdar Atalay Efendi, bak senden dolayı Çolig'de telafisi mümkün olmayan hadiseler olursa bunu iyi bilki ölünceye kadar bir cehennem zebanisi olarak anılacak ve kürd tarihine zebani olarak geçeceksin.

SONUÇ

Gılbeli Mehmet Çintay'ı tanıdığım için belirtmek istiyorum. Mehmet Çintay da tıpkı Zıkteli Ringo ve benzerleri gibi fakir aile çocuğu olup, suçsuz ve günahsızdır. Açıkçası karın tokluğuna bir piyon olarak kullanılıp, bu dünyadan bir hiç uğruna gitiler. Tıpkı ne şehid ne gazi bok yoluna gitti Niyazi meselesi gibi. Asıl suçlu olanlar onları kullanan ve sırtından beslenenlerdir, onlar üzerinde siyaset yapan, belediye reisi ve milletvekili olan kişiler suçlu ve günahkardırlar.

- Ringo'nun sırtından beslenen Hikmet Tekin, Gılbeli Mehmet Çintay'ın sırtından rant elde etmek isteyen ve bundan beslenip, tekrar belediye reisi olmak isteyen Serdar Atalay gibi kendi soyuna ihanet eden ve aslını inkar eden bu zavallılara lanet olsun.

- Serdar ve Hikmet Tekin'in yolu birdir. Serdar sana bir hemşerin ve ağabeyin olarak sesleniyorum. Senin görevin belediye yasalarında belirlenmiştir. Sen o görevlerini yapmaya çalış. Sen Emniyet Müdürü, özel harekatçı, zebani ve cellat görevlerine oynuyorsun.
- Bu saydıklarım zaten görevlerini biliyorlar, sen acaba yanlış bir görev mi seçtin, biraz düşünsene.
- Serdar Atala tipleri, kişilikleri, unsurları adına ne derseniz deyin. Bunlar Türk olmadıkları halde, bu kanaldan beslendikleri için iflah olmaz Kürt karşıtlarıdır. Serdar Atala ve benzerleri kendi öz benliklerini inkar ederek belirli mevkilere gelmişlerdir.

Huma (Allah) Hacı Ehmed Alan'ın oğlunun şerrinden korusun ve onu da islah etsin, kendi öz benliğine kürdlügüne döndürsün. Bu duama amin deyin.

Selam ve saygılarımla.


Orhan Zuexpayic 
 

4 yorum:

 1. Senin altına yatıp yüzüne Bakanı sikim

  YanıtlaSil
 2. Senin altına yatıp yüzüne Bakanı sikim

  YanıtlaSil
 3. Senin altına yatıp yüzüne Bakanı sikim

  YanıtlaSil
 4. Ulan şerefsiz sen hanki hakla hanki yürekle gılbe köyü ve korucuları hakında ileri geri konuşup bu tür asılsız yazılar yazarsın gılbe aşireti çevre köyler ve bingöl halkı tarafından sevilip sayılan bir aşirettir derhal bu yazıyı sileceksin

  YanıtlaSil

@templatesyard