ARYÊ ZÜWYER ?

ARYÊ ZÜWYER ?


Orhan Zuexpayıj/  Huma rêhme xo pê bıku dewê ma Zoxpa dı Mehmut Mallê estıbı..Mehmut zaf hol yo merdım bı. Dewe mâdı arye ne xeftiyeni,dewıc ma arış xo berdin dewe Zûwyer'dı tehneni. Züwyer hem deva pilib, hem zi awê yê zedê bi,rıd ınera yo dı arye tede estibi, nızdiye Zûwyer'ıd  dewî qıci arış xo berdin Züwyer dı tehneni.
Yew ruec het yeriya Mehmud Mallê Katıre xo arış bar ken,şınû dewe Züwyer. Arış xo veri aryed nun ruê.Wahar arye Yıb Kasım û.
Yıb Kasım vunu ? Mehmud tı bîne erê ame,dorê to nızde nımac sıbê ya.
Şue emş dev dı meymanyo duest xo bı û nızde nımac sıbe bîye itya..

Mehmud vunu ? Tamom emş ez şınû keyê Êl Îs dı kuenû kışta û nızde dorê xo ez yena.
Êl Îs, Mehmûd vinenû pê benu şayê vunu ? To hol kerd amê Mehmûd ma emş teraqneni.

Êl Îs û Mehmud hêttun nimê şew teraqneni.Şev bena êre Mehmûd vunu ma rakû?
Êli vunu ? Tewê niben û ez to nımac sıbêy dı vareznena,ma binêna qıse bıkerî û ma hıma rakû?

Mehmûd qerqelyenû vunu ? Êlo ma xo nehesiyeni,ma rakû?

Êli vunu Mehmud,ez tım nımac sıbêd-i varzena hıma Mallay Êzun niwendu.Tım nızde nımac sıbêy dı "destare" mize mı yena ez bena aya.Ew waxt ez to wareznena.

Mehmûd inon Êli kenû dewom qısekerdış xo kenî,dıma zi rakoni.

Xo hesiyeni tij veciyaya.Dore Mehmûd zi viyerta.Mehmûd zaf qerqelyenû.
Mehmûd vunu ? Ero... Êlo qey to ez xapina û,mı tora niva ma rakû,qey to neverda ma raku?

Êl Îs vunu ? Mêhmûd wullay taleh to çinû her ruec mize mı omeni,eyr nomeya,ez î eceb mendo.
Mehmûd vunu ? Êlo kır î to sêhate mı bu ,hal mı zi ınu.

Bımunen weşid,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

@templatesyard