Yew Pêye Şêx Seîd Efendî (Abdulhamid Efendi Kelaxsi)

Yew Pêye Şêx Seîd Efendî (Abdulhamid Efendi Kelaxsi)

-Mı namê zaf merdımani gırangir ke serewedartışı Şêx Seid de û cuwa pey camyerdê û egîtê kerda eşnawito. -Mi derheqi înan de pîlanî ma re zaf çî gueştarî kerdo.
-La înan ra yewî ez nêzdi ra şınasnano.
-Ez wazena no merdimo gırangir,zûnaye û xanedan bidî wendoxan şınasnayiş.
-No egît Kam o ?
-No merdımo welatperwer û pesmerge,yan zi  pêyê Şex Sêid, bırarzayî serdarî cepheyî Xarpet Şêx Şerîf,lacî
  Şêx Tahîr, Abdulhamîd Efendî yo.
- Abdulhamîd Efendi (Bilgin) serewedartişî  Şêx de,myani embazanî xo de sey "Hemo Siya"amenî şınasnayış.
- La raştiyê de o semedî daweya Kirdcitiyê myanî qûmî xo de rueşnayî bı.
- Bawer bıkerin ke mıntiqaye Guevdere de zafê welatparezan ser tesîrî Abdulhamîd Efendî zaf bî.
- Ez xo ser vacî,ez mesele kırdan,tarixî kırdan ser en zaf  bin tesir ey de menda.
- O badî meselayî Şêx Sêid 20-25 ser bin xêt de (Kurdistan rojawan) mend.
- Ey bin xetî de zaf merdımanî roşnvir,zûnaye û wendexona êmbaze kerdıb.
- Myan înan de keye Cemîlpaşa û Bedirxaniyan,Nureddîn Zaza û bırey ey Dr Nafîz,Osman Sabrî û
  Cegerxwîn bî.
- O wext ke myani şar de, yew cemaat niştiyenî rue,ey meselay kırdan ser qısê kerdiyen û no derheq de
  nê embazî xo,xo re sey referans denî.
- Ey no qede zûnayê xo,tecrubeyî xo şarî ma de barkerdiyen.
- Piyerê şari ma camiyerdê ,zanayê û fedakrê ey hol zûnen.
- No rıd ra dormalê Çebaxcor de zaf şêxî ,malêyî û begî ti ra ûnciyen,xo ti ra pawitiyen.
- Çiney ra şexî bîn kotibî qırıkê xo dıma? Ê fikiryan ke şarî xo senî bıruçıknî, ya zi bıxapînî Babî înan ,pîrîkî
  înan hukmat Diyarbekîr de aleqnabî.
- Abdulhamid Efendî kam yew   cemaat  de bıbîn no qede merdim nêamenî no cemaat.
- Myanî şêxanî Kelaxsî de vatê ey pere kerdiyen.
- Heta o weş bi,ço dezayê ey, het de qisê nêkerdiyen.
  Abdulhamîd Efendî şêxanî Kelaxsî ra bi, dewe înan hetî eşîrê Sîwûn ser kotiyen.
- Ey verî meselayê Şêx Seîd babî xo kerdib vîn .
- Şêx Şêrîf waharî birarzayî xo veciyenô.
- Ey beno Çebaxçor de mektebo ewilîn de qeyd keno.
- Wext ke 1925 de şarî ma serewedareno Abdulhamîd  Efendî 13-14  sere bi, o zi xo myanî na hereket de
  vîneno.
- Se ke yeno zûnayış hêzi kurdan Xarpêt de ser kenî vîn û xo hetî Çebaxçora ûncenî. 
-Hezî ordiyî Tirk û pêşmergeyî kurdan nêzdî  Çolîg dewê Mendo de raşt yew bînan yenî.
- Îta de kurd leşkeranî Tîrkan fînenî tengune, înan ra zaf merdiman kışenî.
- Pênî de cephaneyî kurdan beno kêm,nayê ser Şêx Şerîf û embazî ey taktîk virazenî,xo hetî Guevderiya
  ûncenî.
- Şêx Şêrîf warzayî Xeylunijan bı.
- Hukmat kueno mehkuman dıma,mıntiqayê Kırun de hanc leşkêr û mehkûm kueni tiyemyan,embazanî
  Abdulhamîd Efendî ra Enwerî Baynon û Şahîn El Cındûn hê yew mewzî de yê.
- Mufrezeyî Tırkan pe tıfungan û topana gûlun mevzîyî înan ser varnenî.
- Abdulhamîd Efendî gûlê Tirkan ra nêterseno , o hela-hel serê xo dareno we û gûleyan varneno mevzî
  Tîrkan ser.
- Şahîn El Cındun Abdulhamîd ra vûno ? Ez to hol şınasnena.
-Wılay tersî to cino.
- Ez bawer keno ti mar qirik ra zî şînî war.
- La nê hol bizûn ke gulê hê ma ser varenî,xo hol bipawi.
- Gule nê Şahîn şınasneno, nê zi Abdulhamid şınasneno, raştî kam ame, o şino.
- Abdulhamîd Efendî 1950 ya pey binî Xetî ra yeno.
-O wext ke yeno myani qumî xo, şahi "şayi" kuena myani şarî ma.
- Xalûnî ey Puliji. Xalî ey Guevdere de kıştê çemî Murad de yew arazî ya awın,qumın dunî cı.
- Şar ma na mıntıqa ra vûno Qumî Pueşit.
- Abdulhamîd Efendî binî xetî de rençberê hol musa bı.
-  Ey zaf yew demo kılm de, pueşit de yew Baxçe awan kerd.
-  Ey îta de zerzevat û fiyek na rue.
- Mıntıqayî Guevderî de rayerî kam ûca ya kotiyen goreyî rizikî xo ti ra werdiyen.
- Badî 1950 trên amêbî Çıraxırab (Suwerun). Şari ma vatiyenî (Demiryolu).
- Abdulhamîd Efendî yers bînî , vatîyen, gelo zûnî şıma şiniyo,qey şıma nêvanî (Rahar asin).
- Abdulhamîd Efendî qicûna qici bi, pîlûn ra pîl bî, o zaf zerweş bı.
- Yew roj xortî Çıra xırab de semedî Newroza adır fînenî ta, tıfîng û dabûncê erzenî.
- Abdulhamîd Efendî vengî tıfingan eşnaweno,gueşi ey kuenî hawa,o zaf mereq keno.
- O roja bîn şıno Çıraxırab,eşnaweno ke xortan Newroz fîraz kerdo.
- O înan ra yers beno,lueme"sitem" xo keno, xortan ra vûno ?La  qey şıma xeber nêda mi, ez amênî , mi zi
   çend tıfing  teqnenî.
- Keyê Abdulhamôd Efendî Pueşit teyna bı. Keyê ey zaf stratejik yew ca de bı.
- No rıd ra nê 15 serani peyinan de ey barî qıcani kuey "gerilla" zaf ûnt.
- Cınî Abdulhamîd Efendi ya peyın Fatma Xanım, dewe Zuwer ra,kênay Yib Olin bı.
- Na cînîyek zaf fedekar yew cinî bî.
- Di lacî aye Lezgîn û Rodî şehîd koti bi.
- Fatma Xanım cînî derdûn bî,cînî roja teng bî, dermanî qıcanî kuey bî.
- Hukmat Tirkun na hol zûnên, no rıd ra baxçê înan banî înan piyer vêşnay ,kerdi wuel.
- Fatma Xanîm ûca ra pey suke Xarpêt de bibî macîr.
- Abdulhamîd Efendî 1925 ra hetta 1995 semedî welatî xo Kurdistana zaf zehmet ûnt.
- Ma gereka waharî tarîxî xo vêci, ma merdmanî sey Abdulhamîd Efendî bıdi nesîlanî newe şınasnayış.
- No derheq de herkes zûnayê xo binuso,îna nê merdim vîn nêbenî û kedê înan zi bedilhawa nêşina.
- Eger ma raharî merdimanî sey Abdulhamîd Efendî yo raşt ra  şimi,zehmet  û camiyerdê înan biyari xo
  vîr,xelasiye ma Kirdun nêzdiya.
- Hûma cey no qede girangiran cennet kero.

   Bımunen weşid,
                                                     Nuştox/Orhan Zuexpayıc


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

@templatesyard