ŞEYH TAHÎR AKAR (BIRAY ŞEX SEÎD EFENDÎ) SÊR YO MESELA      ŞEYH TAHÎR AKAR (BIRAY ŞEX SEÎD EFENDÎ) SÊR YO MESELA


* Ya ruejo, keke Gawun Welat'ıd telefun'ıd semede mesele kırde sêr ma
    qal kerdın.
* Mesela zig mebus-ê CHP Güler Ayman meclis Tırkunıd semede kırduna
   "Türk ulusu ile Kürd milliyeti esit olamaz" eyı qal ye sêr
  ma bıney mûşere kerd.
* Kek Gawun Welat zaf yarun, o cara pey ,qal yı biyer ca ! zaf hol pemawen u
  un'u zun sêr.
* Mıra va ! Orhan ına cinek yo kala raşt vat, Kırd u Tırk raşta yo ni,
*Mi va !  keke kêy ma yo ni,
* Kek Welat vag, Ma Kırd şıt insunun şımıt, Tırk'iz vunıg ma şıt vergun şımıt,
   Ina cinek hunc yo qala raşt, weş mawa nişerız vat.
*Tırkun tımo tım Kırd pe xapıt, ma bırey yo binune heyya ikey.

* Kek Gawun Welat û binate mid ın qal viyert,
* Bad ına qal mıra va ! ez wazeno tuer yo mesela Şeyh Tahir Pali vaci,
* Mı va keke , Qali Şeyh Tahir piyore yı tarixi, u cara pêy semede hişar kırdun, hole kırdun
  sero,zaf hol benu.

****************


* Şeyh Tahar yı badi mesele Şeyh Seid 1933'ıd sürgün şaweni heti Trakya,
* Şeyh Tahar zaf zunayo,kum yo welat şerı zaf lez şari ucad tekiliyate u umbazitiye
  xu nun rue,
* Şeyh Tahar Trakyad reyra veciyen çarşui,
* Wağtıg veciyen çarşui ,kıci (gede,doman) mehla piyore yı peyra kueni Şeyh Tahar dıma,
* Tırki piyore yı yo fekra, vuni ! Kürd Tahar,Kürd Tahar...
* Şeyh Tahar qıcunra zaf hes keno ,reyra dest yıd şeker,bisküvi u perê wurdi çınay bıbin
   deni qıcun,
* Yo ruec hunci meman "mısafir" Şeyh Tahir yo kırd pia kiye'ra veciyen, qıc musey hunci
   kueni Şeyh Tahir dıma, Tırki vuni Kürd Tahir,Kürd Tahir...,
* Şeyh hunci şeker u perê wurdi dunu qıcun,
* Meman Şeyh Tahir zaf yers benu, bıne zer teng yo meman
* Vunıg ! Lia efendi ın qıede tu niu,  hem  tu dıma tura vuni Kürd Tahir,hem iz tı çiy duni
  qıcun, ti hol nikeni,
* Şeyh Tahir tadyön meman xu,
* Vunıg ! qıci hey raşt vuni tuwedo xelet nivuni,
* La mıra bıvatin Türk Tahir Türk Tahir...... mi sekerdin,

    Bimunen weşid,

                                                                          Orhan ZuexpayıcHiç yorum yok:

Yorum Gönder

@templatesyard