ABDULLAH EKÎNCÎ'NÎN "GÖZLÜKLÜ ALÎ" ANISINA
                               ABDULLAH EKÎNCÎ                (ARAŞTIRMA VE ÎNCELEME)

              15 AGUSTOS 1984'TE ÎLK KURŞUN SIKAN ÎSIMSÎZ KOMUTANI
                    ABDULLAH EKÎNCÎ'NÎN "GÖZLÜKLÜ ALÎ"  ANISINA
" Ben gerçeğin peşindeyim, kimin söylediği önemli değil.
  Ben adaletin peşindeyim, kimin için veya kime karşı olduğu önemli
   değil."

                     Malcolm X (Hacı Malik el-Şahbaz)/Siyah hakları savunucusu- Malcolm X'in bu sözlerine atfen Abdullah Ekinci'nin anısına bu araştırma ve inceleme çalışmamı kaleme
   alıyorum.
- Abdullah Ekinci'nin yaşamı ailesi hakkında tüm bilgileri,yazılanları  bu çalışmamda bulabilirsiniz.

- Kürdlük davasında 1925 Şeyh Said  hareketinden başlayarak günümüze kadar büyük bedeller ödemiş,
- Böyle direnişçi bir aile geleneği içinde ruhsal şekilenmesiyle büyüyen ve PKK hareketi içinde önemli
  görevlerde bulunmuş, yiğit bir kürd direnişçisi ve komutanı Abdullah Ekinci'den bahs ediyorum.


- Abdullah Ekinci, Şemdinli baskınının komutanı, silahlı mücadelenin ve özgürlük direnişçilerinin Kurdistan
  dağlarına yayılmasına öncülük eden,onlarca büyük eylemin planlayıcı ve uygulayıcısıdır.

- Bu ksa açıklamalardan sonra Abdullah Ekinci'nin anısına halası oğlu Mahmut Aycçiçek'in Kırdki (zazaki)
  çıkardığı "Ha Vaj Ha Vaj" kitabından o duygu dolu ve edebi sözlerle yazdığı şiir'le başlamak istiyorum.


*********************


ABDULLAH EKÎNCÎ,  HATIRASINA BÎR ŞÎÎR

Wextı'g tı ma het ra şî                O zamanki bizim yanımızdan gittin.
O wext                                        O zaman
Péniyé payîz îb                          Sonbaharın sonuydu             
Sér kuyun'ıd vor                       Dağların üzerinde kar,            
T ehné tîj tay                            Güneşin ısıs,etkisi az
ezmun ıd hor çînye b               Gökyüzünde bulut yoktu,

Wextı'g tı welat ra şî                O zamanki sen kurdistandan gittin      
Vor vara                                    Kar yağdı.
Rueşné tij bı sıst                      Günesin aydinligi azaldi,     
Hor berma                                Bulutlar ağladı,
Wurwurna hesır xuwı             Gözyaşlarını döktü
sér bacar'é tı çolîg'ra              Senin şehirin Bingöl üzerinden

Yers bî teyr û mîrçik                Küstüler kuşlar,güvercin yani ilahi kuşlar
Qet nîummé vér sağyer           Hiç gelmediler Bingöl suyunun önüne
Bé wahar mend halîn yın       Sahipsiz kaldı onların yuvaları,
wedar bî zeraj û koter             Kahroldular keklik ile uzun gagalı kuşlar,

Waxt'ıg tı ına dınya'ra şî      O zamanki sen bu dünyadan gittin,
Vılé rıbyes'un                        Iskın'in çiçekleri
Çiçeg'é yelıngun                   Çiris otunun çiçekleri
Rıstım séz u guncun             Yabani sarı ve kırmızı alıçların kökü,
Bı zuwa                                 kurudu,
Hesret şîyayîştı ra pé            Sen gittikten sonraki hasretinden,
Awké çıré musyun'ız            Musyan çesmeside kurudu
pésa

                                                 Mahmut Arif Ayçiçek


     ********************


Abdullah Ekinci ,Çolig'in yakın dönem kürd tarihinde yetiştirdiği önemli bir gerilla komutanıydı.

 PKK hareketi içinde çok önemli görevlerde bulunmuş,
başta 1979 Siwerek olayları olmak üzere,15 Ağustos 1984 Şemdinli baskın komutanı,Garzan eyalet komutanlığı düzeyinde sorumluluk üstlenmiş cesur,fedakar ve anılmasi gereken bir kahramandır.

Parti tarihinde bu kadar önemli görevleri üstlenmiş, pratiği ve askeri dehasıyla ilk kurşun teorisinin uygulaycısı ve komutanı Abdullah Ekinci malesef  bilinçli olarak unuturulmaya çalışılmıştır.


Abdullah Ekinci ile aynı görevlerde,aynı sorumluluklarda bulunmuş,aynı gün örgütlü ilk kurşunu sıkmış, başta Eruh baskını komutanı (Agit) Mahsun Korkmaz ve diğer bazı komutanlarla mukayese ettiğimizde,

Mahsun Korkmaz'ın ismi akademi,okulara verildiği gibi üzerine söylenen kahramanlık stranları,marşlar ve düzenlenen konferans ve etkinliklerle sürekli ön planda tutulmaktadır.

Mahsun Korkmaz elbette kürd tarihinde yaşatılmalıdır. Buna hiç kimsenin söyleyeceği bir şey olmadığı gibi kimsenin haddinede değildir.

Ama,aynı duyarlılığı Abdullah Ekinci için parti neden göstermiyor. Şehadeti halen parti içinde bir sır olduğu gibi, şaibeli ölümü üzerine farklı spekülasyonlar vardır.

Bende kürd tarihinde kara bir yara olan ve unuturulmaya çalışılan  bu olayın ayak izlerini takibe koyuldum. Bu araştırma ve inceleme çalışmamda olay hakkında yazılan ve söylenenleri derledim. Kürd tarihinde net bilinmeyen bu tarihi olaya neşter vurmak istedim. Kürd parti tarihlerinde pekçok bilinmeyen olaylar var. Ayrıca, cok fazla muammalı durumlar var ve biz bunlara  "makus olaylarımız" deyip,geçiştiriyoruz.

Failsiz,mezarsız ve adresiz gösterilmeye çalıışılan bu kürd kahramanını unuturmak mümkün değildir. Tarih yaşanan an değidir , sözü burada devreye girer. Bu işin yarını da var olduğunu bilmeliyiz.

Söylenecek her sözün atılacak her adımın kayıt altına alındığını herkesin bilmesi gerekir.

 Kürd parti tarihlerinde yaşanan bazı karanlık olaylardaki tanıklar, çıkarları veya karyeri için "üç maymuna" sağır dilsiz ve körlere oynandığı bir gerçektir.

- Gerek mensup olduğu hareket, gerekse ailesi arasında bu olay adetta bir tabu olarak günümüze kadar
  gelmiştir.

 Bu tarihi olaya bir neşter vurmak için gerek PKK kaynakları,gerekse parti içindeki muhalif kanatan sözlü ve yazılı tüm bilgileri nesnel bir şekilde aktarmaya çalıacağım.


-Ama şimdiden söylüyorum gelecek kuşaklar birgün bu kirli ilişkilerin resmi belgelerini deşifre edeceklerdir.
 Buna inancım tam olduğunu şimdiden tarihe bir not olduğunu söyleyebilirim.


 Bende Abdullah Ekinci'yi bu espiriyle sözü fazla uzatmadan bu kısa açıklamalardan sonra elde ettigim
  bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.


****************************

ABDULLAH EKÎNCÎ HAKKINDA YARALANDIĞIM KAYNAKLAR


1) Bu araştırmamda da aile herzaman benim ilk kaynagım aile olduğu,düşüncesiyle hareket ettim.

-Abdullah Ekinci'nin ailesini ve yakinen akrabalarını tanıdığım kişilerle ilişkilenmelerim oldu.
 Amcası oğlu ağabeyim Sami Ekinci sağolsun ailesi ile ilgili  bana herkonuda yardım yapacağını aylar önce
  söyledi.
- Ama, Çolig'den uzun süre ayrı yaşadığı için amcasiı oğlu Abdullah'ın örgüt içindeki siyasi konumu,ve
   şehaddeti hakkında fazla bilgi sahibi olmadığını söyleyerek yardım alacağım bazı referanslar verdi.
- Aileden, Almanyada kardeşi ile akrabaları aracılğıyla ilişkiye geçmek istedim. Malesef bu konuda
   benimle iletişime geçmedi.
- Ayrıca yegenleriyle olan ilişkilenmelerimde sonuç vermedi. Aile,Abdullah'ın şehadeti hakkında tabiri
  caizse yıllarca içe kapanık inzivaya çekilmiş  bir  tutum içindedirler.
- Benim için ailenin görüşleri çok değerli olduğu kadar çok anlamlı olduğunuda belirtmek isterim.
  Ummarım bu çalısmamdan sonra aile benim bu yazdklarıma bir cevap olur.
- Abdullah Ekinci hakkında bildiklerini kürd kamuoyuyla paylaşırlar.

2) Abdullah Ekinci hakkında ikinci kaynağım Duran Kalkan'in kendisi hakkında yaptığı bir
   değerlendirme yazısı,
3) Abdullah Ekinci'nin şehadeti hakkında dava arkadaşı Sarı Baran (Cihangir HAZIR) ile yaptığım
    şifahi görüşmelerde bana aktardığı notlar.
4) Şemdin Sakk ve Abdulkadir Aygan'ın Abdullah Ekinci hakkındaki yazılı kaynaklardan elde
    ettiğim tesbitler,
5) Selim Çürükkaya'nın yazısı, Selhattin Çelik'in Ağrı dağı adlı kitabındaki yazdıkları ve PKK yazılı
    kaynaklarındanda faydalandım.

- Selhaddin Çelik o dönem yönetim kadrosunda olduğu için kendisiyle şifahi görüşmelerim oldu.
   Bu konuda kitabı dışında parti kaynakları ve şuanda muhalif olanların anlatılanları kendisine aktardım.

 -Selhaddin Çelik'in olayla ilgili anlatımları,parti kaynaklarında yazılan ve söylenenlerle örtüştügünü
   belirtmek isterim.

- Zaten kitabında Abdullah Ekinci hakkında fazla detaylara girmemiştir.O dönem parti içinde merkezi
  düzeyde sorumluluk almış, bu kadar sınırlı bilgilere sahip olması düşündürücüdür.

- Ayrıca Abdullah Ekinci hakkında Şemdin Sakık'ın da değerlendirmeleri vardır.Şemdin Sakık'ın şu
   anki içine düştüğü pozisyonunu savunmuyorum.
- Umarım inancım bizi yanıltmaz. Artık hiçbir gerek karanlıkta kalmamalı ve leke olarak hayatımıza ve
   gerçekliğimize düşmemelidir.


ABDULLAH EKÎNCÎ VE AÎLESI HAKKINDA KISA BÎLGÎLER

- Abdullah Ekinci'nin  ailesi köken olarak Dareheni/ Zikte aşiretine mensupturlar.
-Babası Feyzullah efendi Molla Ibrahim'in oğludur. Molla Ibrahimi Çoligliler bilir, uzun süre Garip köyünde
 cami imamlığı ve medrese hocalığı yaptı.
- Abdullah Ekinci 1955 yılında Çolig'de dünya geldi. Makina Mühendisliğini  bitirdikten
   sonra Çolig'de Maliye'de geçici  memur olarak çalışıyordu.
- Abdullah Ekinci üç kız biri erkek toplam beş kardeştirler.

- Ailesi, 1850-60 li yllarda gelip Çolig aşağı çarşıya yerleşirler. Aile aslen Zıkte bölgesinin Şin köyündendir.
  Bu köy tarihi olmakla beraber döneminde çevrede medresesi bulunan sayılı beldelerden biridir.

- Bidlis ayaklanması'nın lideri Melle Selim'de aslı bu köydendir.
- Ayrıca ,Şin medresesinin önemli seydalarından Bilal Efendi'de bölgede meşhur bir din adamıdır.
- Kısaca Şin köyü medresesi ve seydalarıyla büyük alimler yetiştirmiştir.
- Abdullah  Ekinci'nin dedesi Molla Ibrahim ve kardeşi Molla Mehemed  (Mallay şeş gışt) ilk dini
   egtimlerini Şin köyündeki medreseden alırlar.

- Şeyh Said hareketinde aile ve yakın akrabaları aktif olarak katılırlar.
- Abdullah Ekinci'nin ailesi ve dedesi Kayseri'ye sürgüne yollanır.
- Dedesinin diğer kardeşi Molla Mehemed'e Manisa'ya sürgüne gönderilir.
- Molla Îbrahim'in ailesi sürgüne giderken kendisi sürgüne gitmez ve direnişçi kürd guruplarıyla bin xete
  (Suriye kurdistanına) gider.
- Yakın dönemde de ailenin bireyleri ve yakın çevresinden kürd davasında önemli şahsiyetler çıkmıştır.

- Ailenin, yakn dönemde torunlarından Idris Ekinci,Mustafa Ayçiçek,Abdullah Ekinci kürd davasında
   mücadele etmiş ve şehadete ulaşmış önemli şahsiyetlerdir.


- Îste, Abdullah Ekinci böyle bir aile geleneğinden gelir. Sanırm bu bilgiler Abdulah Ekinci ve  ailesi´hakkında
 yeterli bilgilerdir.ABDULLAH EKÎNCÎ NÎN HAREKETE KATILMASI'NIN KRONOLOJÎK
BÎR DEĞERLENDÎRME


-Abdullah Ekinci belirtiğim gibi 1955 yılında Çolig'de  "Çarşiye ciyer" doğdu. Ilk orta ve lise egtimini
  Çolig'de okudu.
- Adana Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliğinde yüksek öğrenimini bitirdikten sonra Çolig'de Maliye
   dairesinde memur olarak çalışmaya başladı.
- Profesyonel olarak harekete katılıncaya kadar 1978 yılına kadar Maliyede çalştı.
- 27 kasim 1978'de Lice'nin fis köyünde kurulan parti'nin ilanıyla Abdullah Ekinci illegal olarak hareketin artık
   aktif bir kadrosu olarak yer alır.
- Abdullah Ekinci PKK hareketine katılmadan evvel arkadaslarının anlatımyla üniversitede Türkiye devrimci
  hareketlerine sempatisi vardı.
- Abdullah Ekinci gerek "Sarı Baran " Cihangir Hazır gerekse Selim Çürükaya'nın notlarında 1979 yılında
  Diyarbekirde kısa bir tutukluluk geçirir. Ailesi devreye girer hatırı sayıliı kişileri devreye koyar serbest
  bırakılmasını sağlar.
- Bu olay PKK içinde ta... şehadetine kadar ona karşı özellikle silah olarak kullanıldı.

- Abdullah Ekinci 1979 yılnda Siwerek-Hilvan olaylarında da aktif yer alır. Sarı Baran'a göre Siwerekte
  Mehmet Karasungur'un yardımcısı, Selim Çürükkaya ya göre sıradan bir savaşçı olarak savaşır. Ve
 yeteneklerinden dolay Siwerekte kimseye yem olmaz.
-Siverek olaylarından sonra 1980 ülke dışına çıkar. Lübnan sahasında 1980-1982 döneminde yönetim
  düzeyinde görev alır.
- 1982 yılında ülkeye giden (Güney Kurdistan) ilk guruplar içinde yer alır.
- 15 Agustos 1984 öncesi Mart-Nisan aylarında örgüt silahlı eylemlerin başlaması için bir dizi toplantılar
   yapar. Bu toplantıda Abdullah Ekinci üst düzeyde bu toplantılarda yerini alır.
- Bu toplantılar HRK "Hezen rızgariye Kurdistan'ın " Türkçesi kürdistan kurtuluş birligini kurarlar. PKK'nın
  84-86 arasındaki askeri kanadın ismidir. Eylemlerini,silahliı mücadelesini bu hareket ekseninde yapma kararı
   alırlar.
- HRK'nin 5 kişilik konseyi ilk kurşun ,yani 15 Agustos miladını silahlı propaganda birlikleri kurarak silahlı
   mücadele başlatma kararı alır.
- Abdullah Ekinci bu birliklerden Hakkari-Çukurca-Şemdinli Bölgesindeki 21 Mart Silahlı Propaganda
   Birliğinin komutanı olarak görevlendirilir.
-15 Agustos 1984 atılımında Şemdinli baskının ilk kurşunu sıkan birliğin komutanıdır.
- 1985 yılında darbe alan  ve tasfiye edilen Garzan Eyalet Komutanlğını toparlamak için bir takım gerilla
  gücüyle müdahele eder. Itirafçı,hain ve jitem tetikçisi olan Abdulkadir Aygan'da bu gurupta yer alır. Aygan
  guruptan kaçıp devlete sığınır. Yaptığı tüm ihbar ve itirafları Abdullah Ekinci boşa çıkarır.  Kısa sürede olsa
  eyaleti toparlayıp aynı yılın son aylarında tekrar Haftanin alanına geri döner.
- Abdullah Ekinci 1986 yılının 25-30 Ekim tarihleri arasında Lübnan/ Helvi kampında  yapılan PKK nin
   3.kongresinde  Öcalanın yaptığı tasfiyeler ve bazı uygulamaları sonucu intihar edildiği söyleniyor.


ABDULLAH EKÎNCÎ'NÎN ŞEHADETÎ HAKKIINDA YAZILANLAR

Abdullah Ekinci'nin şehadeti hakkında bugüne kadar yazılan farklı görüşleri alıntı olarak aktarıyorum. Bu bilgiler değerlenirilip,rafıne edılmelidir. Ayrıca ailesinin sesizliği dikkate alınırsa , bize bazı fikirler verdiği kanatindeyim.

1) Abdullah Ekinci hakkında Duran Kalkan'nın değerlendirmesi.

Tarihi eylemin Şemdinli baskınını ise Abdullah Ekinci komutasındaki 21 Mart Silahlı Propaganda Birliğinin gerçekleştirdiğini dile getiren Duran Kalkan; Abdullah Ekinci’nin (Gözlüklü Ali) 82 yılında ülkeye ilk giden gruplar içinde yer aldığını anlatıyor. Kalkan Şemdinli baskının komutanı Gözlüklü Ali’nin disiplinli, örgüt çizgisinde hassas ve duyarlı bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiriyor. Kalkan şunları söylüyor: “Ali arkadaş bireysel olarak oldukça disiplinli ve örgütlüydü. Geri çekilme sürecinde Lübnan Filistin sahalarında yönetim düzeyinde yer aldı. Burada askeri ve ideolojik eğitimlere aktif katılarak, diğer arkadaşların eğitimine destek verdi. Katılımında bir olgunluk, bilinç ve yönetme düzeyi vardı. Anlama kavrama, çözümleme gücü yüksek, askeri refleksleri de güçlüydü. Komutanlık yapabilecek düzeyde hisleri vardı.”


İTİRAFÇI AYGAN BİRLİĞİ’NDE YER ALDI’

Garzan gücünün darbe alması üzerine 85 yılında Gözlüklü Ali bir takımlık gerilla gücüyle birlikte Garzan’a doğru yola çıkar. Garzan yolculuğu Gözlükü Ali ve yanındaki gerilla gücü için zor bir yolculuk olur. Daha sonra bu birlikten kaçıp Türk devletine sığınan Abdulkadir Aygan’ın itirafları ile grubu ihbar ettiğini söylediğini aktaran Kalkan buna rağmen Ali’nin grubuyla birlikte Garzan’a ulaşmayı başardığını belirtiyor: “O süreçte Garzan’da hiçbir ilişki kalmamıştı. Ali arkadaş Garzan’a gittiğinde bütün eski ilişkileri kontrol etti. Birkaç eylem yaparak, örgütsel toparlanmayı gerçekleştirdi. Dar ama başarılı ve temiz bir pratik ortaya çıkarmıştı. Hiçbir kayıp vermeden planladığı gibi 85 sonunda Haftanin Alanına geri döndü. Zaten planlama bir hareketli birlik biçiminde gidilmesi, orada örgütleme yapıp dönülmesi biçimindeydi. Pratiği sadece Şemdinli eylemi değil öncesinde de sonrasında da sürece en aktif katılan, başarılı iş yapan arkadaşlardandı. Kuşkusuz eksikleri de vardı. Ama genel tutumu oldukça mücadeleciydi. Bu süreçte önemli bir rol oynadı. Bu biçimde değerlendirmemiz ve anmamız lazım.”


2) ŞEMDÎN SAKIK'IN BU KONUDAKÎ AÇIKLAMALARI


Abdullah Ekinci (Gözlüklü Ali)

ÖCALAN’IN HAKARETİ İNTİHARA SÜRÜKLEDİ!: PKK’nın kurucularından. PKK-MK üyesi. 1979’da Siverek’teki çatışmaları planlar ve fiilen yürütür. 15 Ağustos 1984’te, Şemdinli baskınını yönetir. Silahlı mücadelenin ve militanların Türkiye dağlarına yayılmasına öncülük eder. Onlarca büyük eylemi planlar ve uygular. 1986 yılında Şam’da düzenlenen PKK kongresi onun sonunu hazırlar. Öcalan’ın hakaretlerine maruz kalır. Ekinci, odasına çekilir ve gecenin ilerleyen saatlerinde bir el silah sesi duyulur. Gözlüklü Ali odasında ölü bulunur. Şemdin Sakık ‘intiharı’ anlatırken ilginç bir ayrıntıya dikkat çekiyor: “İntihardan sonra Öcalan şöyle bir konuşma yaptı: Dünkü konuşmamdan etkilendi. Savaş adı altında hep suç işlediğini anladı. Galiba kendisini suçladı ve suçun büyüklüğü karşısında kendisini bağışlayamadı. Bu tarzda benimle yürünemeyeceğini anladığı için kendisini vurma yolunu seçti. Aslında beni vurmak istiyor, benden intikam almayı hedefledi. Bu nedenle şehit sayılmaz. Cenaze töreni hak etmez, hatta cenazesinin kaldırılmasını bile hak etmemiştir. Ama ne yapalım bu kutsal alanı kokutacak değiliz ya!” Ekinci’nin cesedi Bekaa Vadisi’ne götürülür ve bir kayalığın altına gömülü

3) SELÎM ÇÜRÜKKAYA'NIN BU KONUDAKÎ AÇIKLAMALARI ?

Abdullah Ekinci: 1956 Bingöl doğumlu. Liseyi bitirdi. Ticari ilimler akademisi mezunu, grubun kuruluş çalışmalarına Bingöl'de  profesyonel olarak katıldı. Teorik ve pratik olarak güçlü bir millitandı. Bu özelliklerinden dolayı örgütte bazı kişilerlerle arası açıldı. Bir ara Diyarbakır' da gözaltına alınıp bırakıldı. Bu durumu ona karşı silah olarak kullanıldı, ”kuşkuludur” gerekçesiyle Bingöl' den Siverek çatışmalarına asker olarak yollandı. Yeteneklerinden dolayı Siverek' te kimselere yem olmadı. Suriye’ ye oradan Güney Kürdistan’a geçti.


1984 Yılındaki silahlı mücadelenin başlamasında, Şemdinli baskını onun komutasında gerçekleşti. Bekaa da yapılan PKK nin üçüncü kongrreisinde Öcalan sırtını Suriye’ye dayayark darbe ile PKK yi tamamen ele geçirince, bu durumu protesto etmek için kafasına kurşun sıkarak yaşamına son verdi.Abdullah Öcalan Onun intiharını PKK da tasfiyecilik ve tasfiyenim tasfiyesi adlı Kitabın 452. Sayfasında şöyle yazmış:

"Ama o kadar kötü birisi de sayılamazdı. Belki de zayıflıkları vardı. Yaşadığı eziklik durumunu çok kötü bir biçimde kullanarak, kendisini intihara götürdüler. Tıpkı ülkede bazı arkadaşların başına getirdikleri gibi buna yol açtılar."


  4)   CÎHANGÎR HAZIR'IN (SARI BARAN) BU KONUDA BANA
         AKTARDIĞI NOTLAR ?


Abdullah Ekinci 1978 tarihinde Diyarbekirde kısa süreli tutuklanması örgüt içinde bazı çevreler tarafından hep şaibeli karşılandı.
-Bu olaydan dolayı örgüt git kendini Siverek olaylarında kanıtla,
- Abdullah Ekinci Siverek olaylarında Mehmet Karasungurun bir nevi yardımcısıdır.
- Daha sonra kendini ispatlamak için, yıllarca sonra Şemdinli baskınınada katıldı.
- Abdullah 3.kongrede şehid olduğunda yanında Kazım Kulu (Şiyar) da vardı. Abdullah'ın şehadeti Kazım Kulu'yu hırslandıryor.Kazim Kulu onu şehadete götüren nedenleri çok iyi bildigi için kalkıp kongreye katılanlara küfür ediyor. Bu olaydan dolayı Kazim Kulu tutuklanıp,yargılanıyor.
- Abdullah intiharında (1) sayfalık bir mektupta bırakıyor. Parti bugüne kadar bu mektubu açıklamadı ve bir
  sır olarak sakladı.

- Yanlız Kazım Kulu'nun bana Abdullah Ekinci'ye atfen anlatığı bilgiler şunlardır. Diyarbekirdeki şaibeden sonra ben hep kuşkuyla karşılandım. kendimi Siwerek ve Şemdinlide ıspatladım. Artık bir an evvel ölüme gidecek kadar duygusal bir yaklaşım geçiriyor. Kazım bu yaklaşımdan kendisinden rahatsız da oluyor.
-Abdullah Ekinci odasında intihar eder. Ölümünden sonra kendisine şehidlik rütbesi verilmiyor. Sonradan şehidlik rütbesi verelim gibi sanki bir sadaka verircesine şahid kabul edilir.


SONUÇ


Abdullah Ekinci'nin yaşam öyküsünü tüm detaylarıyla araştırdım,inceledim ve yazılan ve söylenenleri sizinle paylaşmaya çalıştım. Kuşkusuz eksik,taraflı ve yanlış bilgiler olabilir. Kürd tarihinde sadece bu olay degil birçok tasfiyelerde malesef bu kuşkular vardır.


- Biz yeni kuşaklar artık hesap sormaya başladık. Asla yanlış anlaşılmasın. Biz, hesabımiz ülkemizin kurtuluşu
  ve bağımsızlığı ve özgürlügü için olmalıdır.

Kurdistan'da ister örgütler olsun ister paramiliteter güçler olsun , Şu bilinmeliki öldürülen, infaz edilen nice değerli insanımızın neden öldürüldüğünü bilmek istiyoruz ! Kimse bu şehidlerimizin niçin öldürüldüğünü bizden saklamasın. Hem ahlaki değil,hemde Kürdlere hakaret olarak alglıyorum.Sömrgecilerin oluşturduğu Resmi-Ideojileri , biz kürdler hala bir statümüz olmadan oluşturmamız bir faciadır.

- Melle Mustafa Barzanî’nin, "Yakında Kürtler bitecek. Çünkü düşman iyilerini öldürüyor, biz ise 
  kötülerini."dediği iddia ediliyor.

- Bu önemli bir sözdür. Kimine göre iyi kimine göre kötü? Bunlar cevabını bekleyen sorulardır.
- Abdullah Ekinci hakkında eksik ve yanlışlarımı düzelten,katkı sunan duyarlı kişilere şimdiden teşekkür
   ederim.

Abdullah Ekinci ne mutlu sanaki dedelerinin yolunda şehadete ulaştın. KO SPI gibi Çotala dağları gibi aziz olasın. Çoligin asi kartal bakışlı yürekli ve kahraman komutanı,


 Selam ve sagılarımla

                                                                                                Orhan Zuexpayıj      

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

@templatesyard