ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GUEWDERE AŞIRETÎ ÜZERÎNE BÎLGÎLER

                       ÜÇÜNCÜ BÖLÜM      GUEWDERE AŞIRETÎ ÜZERÎNE BÎLGÎLER

1- GUEWDERE AŞÎRETÎNDE DÎL, ÎNANÇ;TARÎKATLAR

    BAŞTA OLMAK ÜZERE ÇIKAN ÖNEMLÎ DÎNΠ

    ŞAHSÎYETLER ?

                           GUEWDERE GEYDMEM KÖYÜ 

- Guewdere aşireti üzerine ikinci bölümdeki yazımda da bazı dostların yorum ve eleştirileri oldu. 

- Çok yapıcı ve çok mantıklı değerlendirmeler olduğunu şimdiden söyliyeyim.

- Guewdere aşiretmi,mıntıkamı ? aşiretler birliğimi desek birçok tanımlamalar yapıldı.

- Bunun yanında Guewdere'de HACI ve PARSÎ kan bağından dolayı iki aşiret olarak

  görebiliriz diyenler oldu. 

- Tabi burada DAKUN kan bağı olmadığı için aşiret degil mıntıka olarak görenler oldu.

- HACI ve Kısman aşireti Siverekteki Bucak aşiretyile kan bağı ile ilişkı olduğu  

  yorumları yazıldı.

- Ayrıca aşiret tanımını bölgede birkaç köy bir araya gelerek dış baskılara karşı kendini

  korumaya alan birliktelikten bahs edenler oldu.

- Guewdere aşireti veya mıntıkası sayılan bu coğrafyadaki köyler arasında büyük

  düsmanlıklar yaşandığınıda örnekleri verildi.

- Örnegin Hor köyü ile Xeylan köyü arasında 193 kişinin yaşanan düşmanlıklardan

  dolayı bedel ödendigi bilinmektedir.

- Bu iki köy ileri gelenlerinde Xeylan'dan Erebun ailesi ile Hor köyünden

  MOMEDUN'lar Key Ağa Şer arasında yaşanan olayda esir değiş tokuşları

  bölgede halen konuşulmaktadır.

- Yine Parsiyan Xeylan arasında, Miyalan köyünde son dönemlerde KAYA ve KILIC

  barığları arasında yaşanan olaylar

- Xeylan Geydmem arasındaki yayla anlaşmazlıkları,

- Zuexpa ve Xeylan arasında 1900'lu yılların başında  yaşanan olaylarda ölümler

  yaşandığı bilinmektedir.

- Kısaca aynı aşiret ve mıntıkada olmalarına rağmen bırakın çevre köy ve aşiretlerle 

  savaşmayı kendi ararlarında bile çok talihsiz olaylar yaşanmıştır. 

- Bu yazdıklarım hepsi realitedir.

- Tüm bu bilgileri iyi analiz etmeden ve bilim süzgecinden geçirmeden  doğru sonuçlara

  ulaşamayız. 

 

****************

- Guewdere aşireti yazdığım yazılar ve yapılan yorumlardan anlaşılacağı üzere homojen

  bir yapıya sahip değildir. 

- Sadece Guewdere aşiretinde bu karmaşalık yoktur. Bölgede Kırdki/zaza aşiretlerin

  çoğunda bu durum vardır.

- SIWON;VARARAD,NEQŞAN,ŞIRNAN,PUEG mıntıkasında da bu

  karmaşalıkların olduğunu söyleyebilirim. 

- Örneğin Çolig'de ŞÎRNAN aşireti olan bölgede BEKÎRÎ olarak tanimlanan büyük

  bir topluluk vardır. 

- Hernekadar çevrede ŞÎRNAN'lı olarak bilinselerde bölgedeki diğer çevreler 

  tararfından BEKÎRÎ olarak anılırlar. 

- Yine PUEX mıntıkasında ŞABAN köyünde ELAN  ve RAMAN barığlarını 

  örnek verebiliriz. 

- REMUNLAR kendilerini Batmandaki RAMANLARLA aynı kabileden

  olduklarını söylüyorlar.Bu akrabalık ilişkileri aileler arasında yakın döneme kadar

  devam ediyordu.

- Malumunuz Bekiri aşireti BÎTLÎS  başta olmak üzere Kürd coğrafyasında 

  çok geniş bir nüfuza sahiptir.


***********

- Guewdere aşireti,mıntıkası adına ne derseniz deyin bir bütün

  olarak Kürdçe'nin lehçesi Kırdki/zazaki dilini konuşuyorlar.

- Çevresindeki komşu köyler,aşiretlerde istisnasiz hepsi aynı dili konuşurlar.

- Guewdere mıntıkası inanç olarakta suni/şafi inacına sahiptirler.

- Bu coğrafyadaki yaşayan insanlar ulusal ve dini değerlerine  bağlı bir

  topluluktur.  

- Bunu gerek bölgede faliyet gösteren tarikatlar başta olmak üzere, Şeyh Said 

  hareketine yaptıkları katılım ve devletin burada uyguladığı katliam ve

  baskılardan da anlayabiliriz. 

- Bunun yanında bu inanç ve gelenek son 40 yıldır Kürd coğrafyasında yaşanan 

  savaşta'da Guewdere mıntıkası yine baskı,zulüm ve köy yakmalarda nasibini 

  hemde en ağır şekilde almıştır. 

- Guewdere ençok bu savaşta gerillaya katılan ve şehid veren bölgedir.

- Devletin köy yakma,yıkma ve göçertme politikları sonucunda Guewdere

  mıntıkası adetta tarumar edildi. 

- Doğa harkası Züwer köyü 1990'li yılların başında 1993-94 yılında bir gecede

  ani devletin baskınıyla insanları bir araya toplayarak ağır işkencelereden

  geçirilmiştir. 

- Züverlilere eşya ve temel ihtiyaçlarına fırsat verilmeden köy boşaltılmıştır. 

- Ve anında köy yakılıp,yıkılmıştır. 

- Yine çok kısa bir süre geçmeden benim köyüm Zuexpa aynı akıbete 

  uğrayarak köye budefa bir gece fırsat verildi. 

- Alacaklarınızı alın ,yarın sabah köyü yakıp yıkacağız. 

- Eğer köyde kalan insanlarda varsa infaz ederiz. 

- Zuexpa köyüde yakılıp,yıkıldı asırlık ceviz ağaçları atılan zararlı ilaçlarla

  kurutuldu. 

- Adetta doğa katliamı köyüme yaşatılar.

- Bu zülüm çevre köylerde de yaşandı Örnegin Xeylan gibi kadim bir köy

  geçmişte 200,300 haneli köyde iki ev , Geydmem köyü hakeza 50,60 haneden

  2,3 hane ev kaldı. kalanlarda genelde yaşlı insanlardı. 

- Hatek köyü hakeza boşaltıldı. Bunun yanında diğer çevre köylerde de nüfuslar

  yarı yarıya düştü. 

- Tabiri caizse köylerde genç kalmadı.


GUWDERE MINTIKASINDA TARÎKAT VE ETKÎN OLAN ŞEYHLER?

 

- Guewdere mıntıkasında etkin olan tarikat Nakşibendi tarikatıdr. 

- Bu tarikatın Kurdistanadaki Barzani ailesi ,Şeyh Ubeydullah ve Şeyh Ali 

  Septi üç ayağını oluşturan en önemli kolarıdır. 

- Guewdere mıntıkasında'da Şeyh Ali Palewi'nin nakşi  tarikatına ağırlıklı 

  bağlı bir aşiretir. 

- Şeyh Ali Palewi bu bölgede özellikle  Kelaxsi,Melekon,Çan Şeyhlerine kendi

  tarikatlarının halifelik ünvanını vermiştir. 

- Guewdere'de ağırlıklı olarak Kelaxsi şeyhleri başta olmak üzere,Çan Şeyhleri

  ve Şeyh Ali Palewi'nin Palu kanadından özellikle Şeyh Hasan efendinin aile

  çevresinin büyük bir etkinliği vardır. 

- Bu konuyu biraz açmak istiyorum. 

 

KELAXSÎ ŞEYHLERÎ :

 

 - Bu ailenin "KEY KEKUN" köyü isminden de anlaşılacağı gibi Siwon

   mıntıkasında KO SPI'nin eteğinde bulunan Kelaxsi köyündendirler. 

- Bu köydeki türbe Şeyh Mustafa Efendi'ye ait olup, Şeyh Mustafa döneminde

  halifelik ünvanını alırlar. 

- Şeyh Mustafa 1925 hareketinin Xarpet cephe komutanı Şeyh Şerif'in

  babasıdır.

- Kelaxsi Şeyhleri'nin köyleri coğrafik olarak Siwon mıntıkasinda olsada

  ağırlılkı sosyal ve tarihi ilişkileri Guewdere aşiretiyle daha çoktur. 

- Çünkü Şeyh Mustafa'nin eşi örneğin Guewdere Xeylan köyündendir. 

- Yine üç erkek çocuğundan malumunuz Şeyh Şerif Efendi hiç evlenmedi. 

- Ama diğer iki çocukları örneğin Şeyh Hüsen'in eşlerinden enbüyüğü Miyalan 

  köyünden, yine Şeyh Tahirin eşi Guewdere/Pul köyünden olduğunu görebiliriz.

- Yine kızlarından VINYER'ın köyünde evli olanlar hakeza vardır. 

- Yine Şeyh Hüsen'in çocuklarına baktığımızda bunlardan Şeyh Burhaneddin

  Efendi,Şeyh Muhyeddin efendi,Şeyh Abdulhamid efendi'nin ikinci eşi başta

  olmak üzere ablası Guewdere  mıntıkasında evlilik yapmışlardır. 

- Şeyh Şerif Efendi 1925 hareketi başladığı dönemlerde de Xarpet cephesine

  ilerlerken büyük gücünü Guewdere mıntıkasında toparlayarak Xarpet

  cephesine doğru yürümüştür. 

 - Kürd tarih kaynaklarında belki dikkatinizi çekiyordur, Gökdereli Şeyh Serif

   diyiyorlar. 

- Bazı kaynaklarda da DÎKVAN'lı Şeyh Şerif diyiyorlar. 

- Şeyh Şerif efendiye Gökdereli nitelemesini araştırdım. 

-Büyük ihtimale geçmişte yanlış bir bilgi yazılım sonucu araştırmacı ve

 tarihçilerin bu yanlış ve hatayı hep tekrar tekrar referans olarak

 gösterip,günümüze kadar gelmişlerdir.

- DÎKVAN kelimesi üzerinede Şeyh Şerif'in torunlarından Müjdat Bilgin hocayla

  geçenlerde fikir teatisinde bulunmuştum. 

- Bu konuda kesin olmamakla beraber DIK kökü DAK-UN mıntıkasindan 

 (DAK) , VAN köküde VAR-ARAD mıntıkasından (VAN) alındığı yönünde kesin

  olmamakla beraber bir yorum yapmıştık.

- Bu isimlerin argümanlarını fazla bilmiyorum. 

- Ama Gökdere isimi Şeyh Şerif'in akrabalık ilişkileri ve genelde oluşuturduğu

  savaşçı güçlerini bu bölgeden ağırlıklı olmasından kaynaklı

  olabilir,düşüncesindeyim. 

- Yine bu ailenin gerek Dakun gerekse Haciyan mıntıkasında genelde bir 

  ağırlığı olduğunu görebiliyoruz.


ÇAN ŞEYHLERI : 

 

- Ağırlıklı bu ailenin etkin olduğu bölge Çolig çevresi,merkez başta olmak

  üzere kısmende Guewdere mıntıkasinda da etkinlikleri vardır.

- Çan şeyhlerinden özellikle 1925/te idam edilen Şeyh Îbrahim'in oğlu Şeyh

  Nizameddin uzun süre Miyalan köyünde ÎRŞAD faaliyetlerinde bulundu. 

- Şeyh Îbrahim'de Şeyh Said 'in kız kardeşi Zekiye hanımla evliydi. 

- Aynı zamanda Şeyh Nizameddin Dakun mıntıkasındaki köylerde de etkinliği

  vardı. 

- Bunun yanında Şeyh Hasan Efendinin oğlu Şeyh Arif efendi'de fazla ilim

  derinliği olmamamkla beraber abdal,sufi kişiliği yanında halk arasında

  kerametleriyle Guewdere mıntıkasında bir etkinligi olduğu hala konuşulur. 

- Şeyh Arif efendi Şeyh Said efendinin küçük kız kardeşi Sıddıka hanımla

  evliydi. 

- Sanırım Guewdere aşireti için bu iki örnek yeterlidir.

- Çan Şeyhleri,  Şeyh Ali Palewi ailesiyle evlilik kurumu ile en çok ilişkisi 

  olan kanadıdır. 

- Palu merkez şeyhleri başta olmak üzere  Xınıs kanadında da  ençok evlilik 

  kurumu Çan Şeyhleriyle olmuştur. 

- Örneğin Şeyh Ahmed Çaneweinin üç kızı vardır. 

- Üç kızıda Palu ve Xınıs Şeyhleriyle evlidir. 

- Hakeza Çan Seyhleride aynı şekilde Palu şeyhleriyle evlidir. 

- Îdam edilen Şeyh Îbrahim Şeyh Said'in kızkardeşiyle,Şeyh Celaleddin hakeza

- Şeyh Said efendinin kızıyla, Şeyh Arif ,Şeyh Fahri,Şeyh Nizameddin hepsi bu

  aileden evlidirler.

- Şeyh Ali Palewi'nin seceresi ile ilgili elimde yazılı kaynaklar vardır.

- Eğer bu evlilik kurumlarını tek tek yazarsam inanın iki ek bir yazı kaleme 

  almam gerekir. 


GUEWDEREDEKÎ PALU ŞEYHLERÎ

 

- Guewdere'de Palu şeyhlerinden yerleşik aileler de vardı. 

- Örneğin Şeyh Hasan/Şeyh Feyzullah-Mehmet Zeki efendi Tanzut köyünde

  ikamet ediyordu. 

- Mehmet Zeki Efendi Şeyh Hasan Efendinin torunuydu. Annesi Fakide 

  hanımda Şeyh Said efendinin kızıydı.

- Mehmet Zeki Efendi'nin büyük oğlu Şeyh Feyzullah Züver köyünde ikamet 

 ediyordu. şeyh Mehdi ve Kutbeddin efendi'de ÇILKANI (Yeniköy) de yine

  Guewdere aşiretine mensup köyde ikamet ediyorlardı.

- Kısaca detaylara girmeyecegim Mehmet Zeki efendi ve çocukları ağırlıklı

 olmak üzere  Guewdere nin Dakun,Haciyun,ve Parsi bölgelerinde etkinlikleri 

 vardır. 

- Bunun yanında Palu'da Şeyh Hasan efendi'nin diğer çocuk ve torunlarıda 

  Guewdere ile sıkı ilişkileri vardır.

- Şeyh Said efendi'nin oğlu Şeyh Selhaddin Efendi'de her yıl tıpkı babası gibi

  Xınıs'ta çıkıp Palu çevresine ÎRŞAD faaliyetleri yürütüyordu.   

- Şeyh Selhaddin Efendi icin Qarebegan başta olmak üzere,Guewdere 

  mıntıkası onun için bir üs bölgesi desek yerindedir.


*****************

- Guewdere mıntıkasında sınırlıda olsa özellikle Geydmem, başta olmak üzere

  sınırlıda olsa Zuexpa,Xeylan başta olmak üzere Şeyh Haydar Baba'nin etkinligi

  vardır. 

- Şeyh Haydar baba hem Kadiri hemde Nakşi geleneğinden gelir. 

- En son icazetnamesinide Nakşibendi kurallarına göre Şeyh Hasan Palewi'nin

  halifesi Hacı Cuma efendiden almıştır.

- Sarıcan kökenli olup,Gözerekte kalan meşhur Molla Muhamed ,Seraçurlu 

 Molla Ahmed ve Geydmemli Molla Bahri efendinin bölgedeki kurdukları 

 medresede ÎRŞAD faaliyetleri Hacı Haydar Baba'nin öncülüğünde büyük

 ilgi gördügünüde belirtmek isterim.

- Haydar baba , 1925 yılında Şeyh Said hareketine  karşı olmasına ve asla

 karışmamasına rağmen, sürekli takibe ve tacize uğramıştır. 

- Bu devletin politikasıdır zaten. Hareket bastırıldıktan sonra devlete destek

  sunan önemli şahsiyetler hemen hemen çoğu sürgün edilip,susturulur. 

- Bir önceki yazımda da belirtmiştim. 

- Ardürekli Feyzullah Koç'un verdigi röportajda babası harekete destek

  sunmadığı ve kaçındığı halde, türk devleti için ilerde tehlike arz edeceği için

  Hor köyünde kardeşi ve kalabalık bir gurupla, ateşe verilip yakılmıştır. 

- Ayrıca ailesi Niğdeye sürgüne gitmektende kurtulamadı.


***********************

Guewdere mıntıkasında önemli dini şahsiyetlerde çıkmıştır. 

- Tabi bu konuda fazla detaylara girmeyeceğim. 

- Önemli bazı şahsiyetleri hatırlatmak istiyorum.

- Molla Mustafa "Malley Heci" Xeylun"

- Molla Bahri Tunç "Geydmemi",

- Molla Mustafa Koç "Ardürekıc"

- Mola Zülküf (Xeylun cer")

- Molla Ehmed Çılkuni,Gezik "Xeylunıc

- Molla Ehmed Akkaya (Züverıc)

- Molla Abdurrahman Turgut (Züverıc)

- Malley Key Saf (Züverıc)

- Malla Said Ertürk (Xeylunıc)

- Malla Hesen (Hatekıc)

- Müftü Molla Zeki Bulut (Zuexpayıc)

- Molla Mahmud Bulut (Zuexpayıc)

- Molla Zülküf Demirtaş Werıc (Îlahiyatçı)

 

 - Guewdere mıntıkasında bu listeyi uzatmak mümkündür.Îsimlerini 

   yazmadiklarım ummarım anlayışla karşılanır.*************

 

- Guewdere aşiretinin 1925 Şeyh Said hareketindeki konumu,   haretkete

  önplana çıkan önemli şahsiyetlerin isimleri ve şehidleri, ile yakın dönemde bazı

  siyasi ve aydın kimlikli şahsiyetlerden bazı örnekler,

 

- 1925 Şeyh Said hareketinde Guewdere mıntıkası tabiri caizse büyük katılım

  sağlamıştır. 

- Şeyh Şerif Kelaxsi'nin bu bölge üzerindeki etkisi yadsınamaz. 

- Miyalan,Xeylan,Züver ençok katılım sağlayan köylerin başında gelir.  

- Tabi diger köylerde de katılım vardır. 

- Bunun yanında hareketin karşısına bu bölgeden çıkan çetelerde, modern

  tabirle köy korucuları işbirlikçi hainlerde azda olsa çıkmıştır.

- 1925 hareketinde Guewdere mıntıkasında ön plana çıkan önemli Kürd

  direnişçilerden  birkaç örnek vermek gerekirse, Mırrı'li Yib Mehun, Züverli

 Şahin El Cındun, Miyalan'dan Far Şem Heyun,Vınyerinli Hacı Enwer

 Baynun,Xeylanlı Sel Erebun ön plana çıkan ve hatırımda olan şahsiyetlerdir. 

- Bu örnekleri Guewdere'de çoğaltmak mümkündür.

 - Xeylanlı SEL Erebun 1925 hareketinde Şeyh Şerif Efendi Xarpet istikametine 

   doğru ilerlerken, Palu kaymakamlığına Çolig/Musyanlı DERVIŞ Bürçünü ,

  yardımcılığınada Xeylanlı Sel Erebunu atadığı halk arasında biliniyordu.

- Merhum babam çok iyi hatırlıyorum derdiki ! Dervis Bürçün  sohbetlerinde

  kırdki/zazaki (m vist hot ruec Palıd kaymukame kerd) ben Palu'da 27 gün

  kaymakamlık yaptım sözü hala hafızamdadır.

- Yine Guewdere mıntıkasinda ön plana çıkan isminden en fazla söz ettiren Kürd

  kadınlarindanda bir kaç örnek vereyim. 

- Mırrili Gorexan,Xeylanlı Sare Erebun ve Zuexpali Niaja Şeyla aklıma gelen

  önemli üç isimdir. Bu kadınların hayat hikayelerinide yazdım. 

- Bu üç Kürd kadınınında eşleri 1925 hareketinde şehid edildiler. 

- Bu üç kadının eşlerinin şehadetinden sonra omuzladıkları sorumluluklarından

  dolayı bölgede halen isimleri saygıyla anılmaktadır.


************

- Guewdere mıntıkasında son 35 yılda Kürd siyasetinde önemli siyasi kimlikli

  insanlar da  çıkmıştır. 

- Bunun yanında son 35 yıldır silahlı mücadelenin başlamasıyla'da bölgede

  gerillaya yoğun katılımda olur. 

- Çevre mıntıka ve aşiretlerde en çok katılım bu coğrafyadan çıkmıştır. 

- Örneğin Züver,Xeylan,Ardürek,Tanzut,köylerinde gerillaya ençok katılım 

 sağlayan köylerin başında gelir. 

- Tabi diğer  köylerde de katılımlar olmuştur.

- Guewdere'nin 1984 yılında başlayan kirli savaşta şehadete ulaşan gerilaları

  yazmaya kalkarsam belki 100'ün üzerinde olduğu için detaylar girmeyecegim.

- Guewdere mıntıkasında siyasi ve aydın birkaç önemli isim daha vermek

  gerekirse Kırdki/zazaki dili üzerine kitapları bulunan Züverli Harun Turgut, 

 Vate dergisinin editörü Ardürekli Mehmet Uzun,PKK hareketinden ayrılan

 Tanzut'lu Selim Çürükkaya'nın çıkardığı kitaplarıyla en tanınan kişilerin

 başında gelirler. 

-Guewdere mıntıkasında T-KDP hareketinin özellikle1980 öncesi çok önemli

 bir calismasi vardi. 

- Ve cok önemli kadrolar bu mıntıkadan çıkmıştır. Vinyerınden

  Ferhat Aydın,Pul'den Ahmet Kasımoğlu,Züvyerden şehid Hüseyin Akkaya 

  Wuerden Zülküf Demirtaş, Şeyh Said Özsoy gibi akla gelen ilk isimlerdir.

- Yine PKK davasında ilk idam kararı alan Diyarbakir zindan direnişçisi 

  MIRRI'li Orhan Aydın, 

- Elazığ'da katledilen Kawa hareketine yakın Kilebanlı Direh amcanın oğlu

  Alirıza Koşar,

- Malatya'da faşistler tarafından katledilen Ardürekli Enver Koç,

- Diyarbakır zindan dırenışçısı olup, felç geçiren Geydmemli  Cemal MÎRAN,

- Özgür Politika gazetesi genel yayın yönetmeni şehid Züverli Gurbetelli 

 Ersöz,Awrupa'da tanıdığım aydın ve siyasi kimlikli Geydmemli Murad

 Dağdelen gibi şahsiyetler dikkat çekmektedir. Bu liste dahada uzatılıabilinir.

Guewdere mıntıkasında yakın dönem Kürd ve Türk legal siyasetinde önemli 

şahsiyetler vardır.

- Örneğin Selhaddin Demirtaş BDP eş genel başkanı Guewdere/Hatek

  köyündendir.

- Ailesinin yakın akrabalarıya köyde yaşanan düşmanlıktan dolayı Diyarbakıra 

  göç etmişler.

- Yine Elazığ'da Molla Bahri Guewdere/ Geydmemi'nin oğlu Ahmet Cemil Tunç

  Xarpete birkaç dönem milletvekiliği yanında devlet bakanlığıda yapmıştır.

- Bunun yanında Çolig'de bir dönem Belediye Başkanlığı yapmış aydın ve politik

  düşünceleriyle tanınan Miyalanlı Selhaddin Kaya'da önpalana çıkan önemli

  şahsiyetlerdir. 

- Yine Çolig'de bir dönem reislik yapan MIRRI'li Feyzullah Karaslan,

-Guewdere aşireti mi ,mıntıkasımı desek coğrafyasında tarih,siyaset inançsal 

 ve sosyal dokusuyla ilgili bir profil çizmeye çalıştım. 

- Doğrusu çok detaylara mümkün olduğunca girmedim. 

- Belki yazı yayınlanırsa yapılacak yorum ve tartışmalarda detaylarada girilir. 

- Tabi bu bilgilerden bilmediklerimiz ve yeni duyacaklarımız zenginligimizdir. 

- Bu çalışmamda eksik ve yanlışım olabilir. 

- Bu konuda dogru bilgi sunanlara şimdiden teşekkür ederim. 

- Ummarım bu bilgileri herkes anlayışla karşılar. 

- Siyasi,köylücülük, akrabacılık gibi dar düşünceli polemiklere girmeden

  herkesin birbirini anlayışla karşılaması en büyük dileğimdir.

- Bir realiteye deginmedende geçmiyeceğim. 

- Elbetteki her insan bir yakını, çevresinden bır insanı,kardeşi hatta aşiretinden

  iyi insanlar anıldığında haklı olarak iftahar eder. 

- Bu durum o insana birşey kazandırmaz. 

- Ancak o kişi kazanılan ve değer verilen şeylere layık ve bağlı olursa itibar

  kazanır.

- Yine bir ge.miöte ailesi,yakını ve sosyal çevresi olumsuzluklarla anılabilinir.

- Bu olumsuzlukları görmek, öz eleştiri ile medeni bir cesaretle bu yanlış

  ve haksızlıklara karşı bir tavır alırsa itibar kazanır.

- Kısacası kimse geçmiöteki  dedelerinden kalan iyi bir mirası kendi çıkar 

 ve maenfaatleri için kullanırsa , yani mirasına ihanet ederse ,bilsinki tarihe

  itibarsız biri olarak anılır.

- Herkes kendi yaptıklarıyla sorumlu olduğunu bilmesi gerekir.

- Guewdere aşireti ve mıntıkası üzerine son bölümdeki bilgileri sizinle 

  paylaşıyorum. 

- Ummarım, Guewdere mıntıkasındaki insanları sınırlıda olsa bilgilendirdigimi 

  düşünüyorum. 

 

Selam ve saygılarımla,         

 

 

                                             Orhan Zuexpayıc

2 yorum:

@templatesyard