ışığında Elçi’nin ölümüne kadar kısaca hayat öyküsü şöyle gerçekleşiyor: Şakir Elçi 1946 yılında Bingöl’de doğmuştur. 1965 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’ne girmeye hak kazanmıştır. Şakir Elçi Bingöl'ün yerli ve tanınmış ailelerindendir. Babası Cemal Elçi, halk arasında Cemal Faris olarak bilinir. Bu unvanla bilinmesinin nedeni Cemal Elçi'nin babasının ismi Faris olmasından gelmektedir. Babası Bingöl'ün ilk belediye reisi olarak kayıtlara geçer. Bingöl vilayet olmadan önce Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde Çapakçur olarak bilinirdi, Çapakçur ilçesinin 1936'da vilayet olmasıyla H. Cemal Elçi atamayla belediye başkanlığına getirilir ve 1940'a kadar bu görevini sürdürür. Cemal Elçi'nin 3 evliliği olur. İlki Mircan Hanım olan eşi Şakir'in annesidir. Mircan Hanım daha genç yaşlarda iken çok yakın akrabaları Diyarbakır İstiklal Mahkemesi'nde idam edilmiştir. H. Cemal Elçi de 1925 yılında Şeyh Sait hareketinin içinde yer almış ve isyan sonucunda Elazığ İstiklal Mahkemesi’nde yargılanarak 7 sene ceza almış, 11 sene de sürgün hayatına gönderilmiştir. Edirne'ye sürgüne gönderilen H. Cemal Elçi 2,5 yıl sürgün hayatından sonra 1928 affıyla Çapakçur'a geri dönmüştür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

@templatesyard