HUSÊN EFENDÎ Û MUFETÎŞÊ DÎYARBEKİRÎ ; Ehmed Dirih "alintidir"
HUSÊN EFENDÎ Û MUFETÎŞÊ DÎYARBEKİRÎ

Serr 1932 – 1934 Husên Efendî bîyo êsîrê zindanê Dîyarbekirî.
Burhanedîn Efendî dades serre cuwaver, seba ney mi ra vabi ke ;
Rojek Mufettîşê Dîyarbekirî, İbrahim Tali şino zindan de babî mi vîneno
Û vano, “Şêx Evdirehîm, birazayê tu Evdilhemîd Efendî ra, zaf bawer o.
Ti ey ra bivaci, wa bîyaro fesale Şêx Evdirehîm bikişo ;
Ti kam dewê Dîyarbekir biwazî, ma danî tu.
Kam koşkê bajarî wazenî, yê tu ya.
Kahîlan ra kahîl birîdî yê tu yî…
Babî mi heto bîn a xeber geno, mufetîş xeber şawito sowbîna fîraran zî.
Evdirehmanê Benê ra xeber şawito ke, wa Musa Axayê Mistan bikişo û
Musa Axayê ra zî xeber şawito ke, wa Evdirehmanê Benê bikişo.
Babî mi mi ra va, “ şo xeber bidi ustayê diwarê dêsan o mistanic.
Wa xeber bişawo Musa Axayî rê ke,
“Mera xu Evdirehmanê Benê ra bipawo.”
Mi Hemurt ustayî ra va, ey va
“Wa bo emrê babî tu sare û çiman ser, mi vera ci persi.”
Peynîyê hewteyî de ez hêna şîya ustayî het, ey va;
“Ez ta nêameya, la hewteyna şina.” Hewteyo bîn xeber vilabî ke;
Evdirehman, Musayê Mehmed Elî û birayê ey Xelîl,
nizdê Şeqlat yew şikeftê Feynterî de kişto.
Ez şîya zîyaretê babî, babî ez temî kerd va ke:
“Ti şinî ca de Evdilhemîd Efendî vînenî û tira vanî :
Emşew cinîyê xu zî bîyero xu het wa rado, şîyoro Binxet !
Ez şîya mi tira va, o a şewe pa cinîya xu Eyşa da ra şi.
Evdirehmanê Benî, nêftara Dîyarbekir de bimano, şi Binxet.
Çend serre cuwapey ageyra ame Dîyarbekir.
Lajê dezayê Musa axayî, Mihê Feqî Hesenî ( Mehmet Acar)
kot Evdirehman dima.
Vernîyê Mînara Çarling de pê guleyê debançeyî napa, vist ard.
Evdirehmanê Benê pê na darba felçbi û hetan merd, bibi esîrê doşegî.
Babî mi Husên Efendî, darbice tepişîya bibi esîr. Werdê ey mîyan de her tim jehr dîyaynî ci. Pa o jehr a, zindan de şehîd bibi.

Burhanettin Bilgin
Mi soz dabi Efendî ke, hetan ke o weş bo, ez no vate nêweşînen a.
Seke şima pê zanî, daçewres roj bîyo ke Efendî şi rehma Homay.

Husên Efendî : Birayê Şêx Şerîf o.
Şêx Evdirehîm : Birayê Şêx Seîd o.
Evdilhemîd Efendî : Birazayê Şêx Şerîf o.


Ehmed Dirihi nin ,18 mart 2016 Facebook sayfasindan alintilanmistir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

@templatesyard