MEHMED XEYRÎ DURMUŞ Û ROJÎYÊ MERGÎ
MEHMED XEYRÎ DURMUŞ Û ROJÎYÊ MERGÎ
Zîndana Dîyarbekir de, fermandar Esat Oktay Yıldıran rojê roşanî (29.10.1981) yê komare de, şîîr û tay nuşteyî da esîran wendiş. Xap kerdbi esîran û tira vatbi, kam şîîre xu weş biwano, ez tv dana koxuşê ey kesî.
Ma heme esîrî û gardîyanî, hoperloyê zindan ra goşdarî kerdbi. Esîran ra, Mehmed Xeyrî Durmuş û Kemal Pîr zî helê wendiş de, da ma fehmkerdiş ke, pê dara zorê nuşteye ke dîyayo înan hê wanenî. Çîyo ke yeno mi vîr, peynîyê vateyî yê Xeyrî, “ne mutluuu tüüürküm diyeeeneee” bi. Seke pê Esat dembikero wendbî.
A roje Dr. Mehmed Sirac Bilgin şîîrê ke dîyabi ci zêrra wendbi, la seke mi va TV xap bi, Esato zindiq hêna esîran xapînabi. Hela ke Sîrac resa verê berî koxuşî, wirdheme destanê xu kerd berz û va, “embazên çimê şima wa roşnbî, tv koxuşê ma qezenc kerd.” Yanî şîîr en weş, mi wend.
Seke yeno mi vîr, di rey hela ke ma zindan ra piya şînî mehkema, mi vengê Xeyrî girot. Reya verîn seba ke nêverdên ma bewnî yewbînan, ez hetê ey a nêşkaya bewnî. La reya diyin hela ke xu da nasnayîş, mi va ; “sebeno wa bibo,” ez ewnîyaya hetê ey a la mi cê nêvet, ê kesî ke ez ewnîyaya tira, kam Xeyrî bi mi po nêvetbi. Çinke înan pê xu kerdbi ma û verê xu dabi dêsan.
A reya peyin bî, mi hîn huney nê vengê ey girot, nê zî çimê mi gina ci !
Ê kesî ke piya mehkema bîn, ez înan ra persaynî, Xeyrî mehkema de sekerdbi, çi vatbi. Homa embazan verdo, înan zî tim qala ey kerdên.
Ma ê PDK yî ke veradîyê kowt teber, mi eşnawitbi ke birayê Xeyrî, Şa Husên dewê Lîçik ê Kanîreşî de şehîd bîyo. 27.12.1981. Zaf nêşi, xebera siya resna ci. Dinyayê Xeyrî hîna bîyî teng. O birayê xu lezabez zewejnabî ke , wa sîyaset ra dûrî vindero. Seke birayo qic o, wa bewnîyo dadî û babî.
Xeyrî ney dima, rojek mehkema de warişt vabi, “wa berkoleyê mi de binusîyo ke ; ez deyndarê miletê xu menda. “
Zaf nêşi na rey Fuat Çavgun rojek mehkema de vabi, no waştişname mi nênuşto, zindan de îdare pê zora ney dayo mi nuştiş. 14 temuze 1982.
Xeyrî na rey mehkema de wariştbi, vabi : “Ma waştbi mehkema de vateyê xu raşteraşt bivaci ke wa dinya bizano ma kamî û ma çi wazenî. Zindan de ma ra çi waşt ma heme ardî ca, la ez ha vînena ke şima vateyê xu ser o nêvindertî, coka na saete ra pey, ma wa ver çewna rayîr nêmend û ez çîkek nêwena hetan bimirî. Yanî ewro ra pey ez rojîyê mergî gena !
Qalê ey ser o, Kemal Pîr warişt vabi, “Doktor her tim raştkerdo, ez na rey zî heq dana doktor û hêna ey dima şina.”Dima ra çendna embazê ey, rojîyê mergî dest pêkerdbî.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

@templatesyard