TÊLÎYÊ EZÎMŞÊRÎ

TÊLÎYÊ EZÎMŞÊRÎ

Serê sibay tîj hema newe eştbî dewê ma Ulyûn ser o. Têlî û Yadîn Paşa kowtî Gaz. Her di zî sey cûmêrdûn têbeste bî. Papax sare de bî, ceket û şalwar piradeyê bî. Wird heme aspar bî, davîst suwarî ra zêdêr esker dima bi. Cêro Gazê Bûnîya Silêmûnûn ra kowtî dîyar. Sêlinca ra şîn Merware ke, şîyêrî hetê Mistûn a.
Eskerûn dima ra nên pa. Têlî bî birîndar, astor perra şi, ya ginê ard. Ya tadîyê hetê Qot a. Derê Sêlînca de ginê erd. Esker dima ra şi, cemayê ci. Yadîn Paşa yin vera qidîya, şi resa Mistûn.Esker şi ser ya şilina, giştone gişt ra vet, zerde ke xemil ser o bî, çita dî girotî û kowtî Yadîn Paşayî dima.
Cûmêrdûn ra Feqî Mehme û xal mi Hecî Mehme kêynê şirawitî tirmê ya ser. Beno ke xêyret bo, kînc – mînc tira bivecî. Kêynê şî ser uwnîyê ke, kînc hê ser o. Key Şekerî ra Feqî Mehmê Eyubî û Hecî Mehme Emerê Şemî şînî tirmê yey anî, vêr bûn. Mehmud Melayê Şekerî aw keno lîyn, nun adir ser û perde gên ra. Cinîyê Feqî Mehmeyî, Dilistûn ra Helê Arîf tirm şuwena û dima ra benî vêr kêy Mehmud Melayî de kenî heq. Nika şarê ma uca ra vûno, “Paştê mezelê cinîyê Yadî.”
Şarê ma uca, cayê şehîdî zûno. Şewê paşemî de çilê lewê Zîyarê Suplîsî re şînî sêr mezêl Têlîyê Ezîmşêr. Mastê kûm ûmîn nîtepişo, herrê in mezêl ra tay kenî şît mîyûn, hemen ûmîn tepşon.
Ulyûn ra cinîyek ke nûmêyê ci Asîyeya Mûmî bî. Ina her tim şînî mezêl Têlî ser o wendên.
Astorê Yadîn Paşayî de heqbeyê zerdûn bîyo. Mêrdê mi Evdilayê Yasîn qicîyê xu de, hela ke hê kaykenî, cayo ke guleyî nîyêbî Têlî ya, uca de di heb zerd dî bî.
Temuze 2008
Ca : Ulyûn / Dewê Cor / Çevirme, Darahênî / Genç
Vatox : Koçerê Getman
Nuştox : Ehmedê Dirihî

Facebook Ocak 2016 Ehmed Dirihinin sayfasindan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

@templatesyard