BICar
Kürd coğrafyasında Biçar, Meneşkurd ve Hancuk tam olarak neresidir. Bu konuda bildiklerinizi yazarsaniz sevinirim.[8] Hançuk; Diyarbakır’a bağlı Osmanlı döneminde Liva ve sonra Sancak olarak geçmektedir. (Bermeki beylerinden olup Zaza aşiretine mensub) Hançuk Hakimi, Muhammed, halka çok zülüm ve işkence yaptığı, kışın bütün hayvanlarını halka teker teker dağıtarak beslemeye verdiklerini ve bu yetmiyormuş gibi maddi durum iyi olan halktan da altın ve paralarını zorla aldığı ifade edilmektedir. Böylelikle kendi Irkindan olan halkına kötü davranmış zülüm ve işkence etmiştir. Bunun üzerine 27 R 985 [14 Temmuz 1577] tarihinde III. Murad, Diyarbakır Beylerbeyine, Amed ve Hançuk kadılarına hüküm göndererek bu durumun araştırılması ve gereğinin icra edilmesi emrini vermiştir. (BOA A. DVN Mühimme d. 31, Hüküm: 39, s. 16 ) Şerefhan bu yerleşim biriminin Genç’e bağlı Şaftalu dağına yakın olduğunu zikretmektedir. (Bkz. Şerefname (çev: M Emin Bozarslan), Hasat yayınları, İstanbul 1990, c.I, s.284). Hancuk günümüzde Atak (lice) kazasına bağlı bir köydür. [9] Meneşkurd: Bingöl vilayetine bağlı Solhan ilçesidir. 
[10] Ağçe Kale; Oacklık olarak Kasım Bey’e tevcih edilmiştir. Seferlere iştirak etmeyen ve isyan eden Kasım Bey 22. Kasım 1695 tarihinde azledilmiştir. Ağça Kale Sancağı bu tarihten itibaren tahvil defterinde kaydına rastlanılmamıştır. (BOA, Kamil Kepeci, Ruus Kalemi Defteri 1551, s. 36). 


[2] Evliya Çelebi seyahatnamesinde Çapakçur Kalesi ilk defa İskender-i Zilkarneyn tarafından yapılmıştır. Çapakçur ismi de onun tarafından verildiğini ve Çapakçur’unda Makdisi dilinde Cennet suyu anlamına geldiğini hikaye etmiştir. (Evliya Çelebi, Seyahatname, c III. s. 225, İstanbul 1314‘ BOA. Demirbaş No: 1545) 
[3] Çapakçur Kalesi ilk kurulduğu yer Gayt adıyla bilinen Sağyer deresinin Çapakçur ovasına açılan ve vadi arasında yükselen sarp yalçın kayalık üzerinde kurulduğu Arkeoloji kalıntılarından tahmin edilmektedir. 
“Evilya Çelebi Seyahatnamesi’nde Çapakçur’un Murat Nehri kenarında Sarp yalçın bir dağın tepesine beş köşeli bir kale yapılmıştır.” (Evliya Çelebi, Seyahatname, c. III. s. 225) 
[4] Çorlik: Killi toprak anlamına gelmektedir. Bazı belgelerde ise Çevlik olarak yazılmıştır. Doğrusu Çorlik’tir. Talaffuzu ağır olduğundan ‘(R) harfi zamanla kaldırılarak halk arasında Çevlik olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.


ÇABAKÇUR BEYLERİ


BERMEKILERIN CABAKCUR BEYLIGI DONEMI 

63 Yeniyazı Bawan (n) Kirdkî
Kaxkig (n) Kirdkî
Xulincik (n) Kirdkî
Zekonî Kirdkî
Serê Leteyan (n) Kirdkî
Şiqa Tutî (m) Kirdkî
Hêgayê Layan (n) Kirdkî
Mezraya Halî (m) Kirdkî
Mîyaran (n) Kirdkî
Gema Vile (m) Kirdkî
Remware (n) Kirdkî
Ezînan (n) Kirdkî

_________________________

Hikmet Günay, xunçık numé yo dew/mezra niya .numé ay mıntıqıw abé.
Ahmet Kasımoğlu ,Xançûk hem mezrayê dewa Botiyan a, hem zî Botiyan, Mistan, Murtezan û Kavar o.
Ahmet Kasımoğlu Ma kirdan hema zî giraneyê ziwanê xu nehesiyayî. Rojek bêro nezanî ma zî xu hesiyenî. Ti se vajî, heqdarî Seydayo erjaye.
Abdurrahman Önen
 Şima heme zî Kird (Kirmanc, Dimlilî, Zaza) î, la şima Tirkî nûsenî û mintiqe û dewê Kurdistanê munaqeşe (niqaş) kenî. 
Şima çi ra ziwanê xo menûsenî?
Kitabê giramerê Kirdkî estî, ferhengê Kirdkî estî. xeylê (gelek) kitabê Kirdkî estî.
Şima yew-di aşme giramerê Kirdkî ser o bixebitîyî bes o.
Orhan Kaya, Hüseyin Turhallı, Yusuf Ziya Döger; Şima se vajî?
Şima heme zî embazê Ahmet Kasımoğlu yî. 
Kek Ahmet Kasımoğlu ti se vajî?
-Abdurrahman Önen Meneşkût
"Seke ma cor de zî va, mintiqeya ke Gola Qulingî tede ya nameyê a mintiqe Meneşkût o. Uca de heşt dewî estê. Na mintiqe hetê rocawanî ra Layê Masala (Esence Deresi) ra dest pêkena, hetê rojhelatî de hetanî Girvas şina. Girvas (Arakonak) ra wet sînorê Mûşî dest pêkeno." (Aydın Batur, Newepel, Hûmare 90.)

-Abdurrahman Önen, 
Xançûk nabêna Koyê Silbûs, Lewê Vêpîr û sînorê Licê de dimîne. Mistûn û Murtezûn navendên vê herêmê ne. Mezreyên Mistûnê ev in: Bonî, Dahl, Dehal, Dewê Riwêt, Dizik, Merware, Ribat, Sêrla, Şele.
Tunc Meto 
Xalo biçar kelimesinden çıkardığım 4 ana kültürün toplamı (sadece 12 bin yıllık bişey) sırasıyla 1.buğday, 2.üzüm (şarap falan), 3. zeytinyağı, ve 4 (çar) hayvancılık. Dünyaya şuanda ulaşmış 4 ana eksen ,( su, ateş/adır, hawwa, toprak) beşinciyi ben sonra yazarım! 
Ben diyorum bı-çar semantik olarak çok derin anlatılmalı. “çar” ilk numaralardan biridir yani tarihidir o yüzden dünyanın her tarafında bulunabilinen bir kelimedir, şewweş 🔥

Tunc Meto
Tunc Meto Coğrafya isimlerinin değiştirmek istemeleri bundandır!! 
Dünyanın tarihini silmek için Kürtilerin coğrafik yer isimlerini yasaklamak yeterlidir!! Yer isimleri ayni zamanda sözlü tarihin başlangıcıdır!!

Orhan Kaya
Orhan Kaya Tunc Meto Metin can lia ti zerd mayi. Ti yo xeznay. Ti rast vuni. Nome cografya dewun tu ,bajarun,Queyun tu name yin bedelna kerd tirki se asimlasyon xura daha lez cay xu gen.Bimun wesid
Hüseyin Turhallı 
Doğru Tevsela ve Yaxkig'de bu alana dahil. Ancak Sivan'ın daha önce buraya dahil olup olmadığı konusunda bilgim yok
Hikmet Günay 
xoncık sivan /yaxkik/ tawsala/botyan/mıstan/mutazan, olarak biliyorum.
Hikmet Günay
 evet buranın yani xunçık yönetimi péçardı.
Hasan Kalcik
 Merhaba,Yusuf Hoca daha iyi bilir, ama bence Orhan_ ın dediği "Biçar", "Pêçar" dır. Genel Kurmay kaynaklarında sözü edilen "Peçar Tenkil Hareketi" de bu bölgeyi kapsiyor...

Yusuf Ziya Döger
 Menenskut; Doğusu bingöl muş sınırını oluşturan geduk denilen dağ. Batısı bingöl solhan arasında yer alan Masala çayı. Güneyi de bugünkü karayolu. Kuzeyi ise solhan varto arasındaki dağın güney yamaçları içinde yer alan bölgedir. Melekan , Hezerşah, Yéğêg, Xirbizûn, Yekmal, Azad; MezreSadon, Girvas, Bonglon, Kasmon, Bazmon gibi köyleri içine alır

Hüseyin Turhallı 
İki hemşerim benim doğup büyüdüğüm coğrafyayı adeta ezberlemiş. Şimdi de Genç arkasında Xançık isminde küçük bir köy var. 
Şeyh Said kıyamından önce bir bölge ismiydi. Yanlış hatırlamıyorsam Xançık ismi Şerefnamede de geçiyor. Mıstan-Botyan ve Murteza…Daha Fazlasını Gör

Orhan Kaya
Orhan Kaya Xale Hüsen Bicar ismi ni Genelkurmay Harp tarihinde ismi geciyor. Yani bu ismi onlar kendine takmislar.
Orhan Kaya
Orhan Kaya Orhan Kaya Katliam Pecardan basliyor, Mistan,Botoyan,Murtezan,Zikteden tut Solxanin Guew köyüne uzaniyor. Halk arasinda benim bildigim Pecar ismi olarak geciyor. Bicar devlet kaynaklarindan ismi geciyor, Yani Genelkurmay kendi yaptiklari haritalar´da b…Daha Fazlasını Gör

Hüseyin Turhallı
Hüseyin Turhallı Ko Spî taraflarına bir iki defa gittim. Pek bilmiyorum. Pêçar Tenkil harekatı 1927 yılında yapılıyor. Mıstan Botyan ve Murtezan ise 1925 yılında katliama uğruyor. Ora köylülerinden duyduğum kadarıyla 1932 yılında da Lis arkasında yer alan Heşedere, Neb…Daha Fazlasını Gör

Hüseyin Turhallı
Hüseyin Turhallı İki hemşerim benim doğup büyüdüğüm coğrafyayı adeta ezberlemiş. Şimdi de Genç arkasında Xançık isminde şimdi de küçük bir köy-Mezra var. 
Şeyh Said kıyamından önce bir bölge ismiydi. Yanlış hatırlamıyorsam Xançık ismi Şerefnamede de geçiyor. Mıstan-Bot…Daha Fazlasını Gör

Orhan Kaya
Orhan Kaya Xale Husen yore halki o tepeye Sarik u Sivan tepesi diyiyorlar,hata oykusude vardir. Benim blogumdada vardir. Ben 6,7 evvel yazdim,srlamlar

Hikmet Günay
Hikmet Günay Orhan Kaya kek orhan nedense bizim bölgeyi yazdığındagenelde botyan mıstan diyorsun tawsala ve yexkik es geçiyorsun bu doğru değildir sevgiler.

Orhan Kaya
Orhan Kaya Hikmet Günay Humayra biters, mi nust binate Dareheniyo Liced asire tawsala ,tu niwend. TESQELE SIMA MISTUNO BOTIYUNRA DAHA ZIYEDO.😀

Hikmet Günay
Hikmet Günay bunu bikaç yazında yani bu tür küçük yorumlarında farkettim bak yukarıda xal hüs de aynı şeyi yapmış.bi hatırlatma yapayım dedim.

Yılmaz Kanat Yeşilova mahallesi/Meneşkut bölgesi Solhanın girişi olan yer.

Orhan Kaya
Orhan Kaya Yilmaz Hoca , amacim netlesmeyen veya farkli farkli bilinen bu cografik isimlerin sinirlarini tam olarak bilmektir. Dikkat ettim herkes farkli farkli yorumlar yazdi. bu bilgileri rafine etmek icin bundan sonrada yazilacak yorumlarida dikkate alarak bir yazi yazmayi düsünüyorum. Mümkün oldugunca bu yorumlar basta olmak üzere ,baskada yazili kaynaklar varsada hepsini sentezlemeye calisacagim, selamlar

Yılmaz Kanat
Yılmaz Kanat Orhan Kaya aynen bir konu hakkında net bilgiye sahip olmak için farklı kaynakları bir araya getirerek sentezlemek gerek aksi takdirde yanlış çıkarımlar ortaya çıkar.

Birçok kaynakta Meneşkut bölgesinin Solhan merkezi olduğunu okudum. Tarihi Mızgeft cami Yeşilova mahallesinde olduğuna göre Meneşkut Solhanın girişindedir.

Orhan Kaya
Orhan Kaya Yilmaz Hoca Meneskurtu yanliz esas alma, Hancuk, Bicar = Pecar hepsini esas aliyorum.

Yılmaz Kanat
Yılmaz Kanat Orhan Kaya Peçarı Yusuf Ziya Döger hoca iyi bilir.
Peçar tenkil harekatı üzerine kitabı var biliyorsun.


Orhan Kaya
Orhan Kaya Ali Ihsan bira, bu kelimeler onun Bicar tenkil hareketi kitabinda vardir.Ayrica Abdulbaki Erdogmusun yazdigi kitapta da vardir. Ama tam anlamiyla yazilmamisini sinirlarinin belirlenmesi icin ben yazdim

Muhammed Ali Mirzan
Muhammed Ali Mirzan Meneşkurt şeyh Abdullah efendinin yaşadığı bölge şeyh sait kıyımından önce bu köyde şehid şeyh said şehid şeyh Abdullahve de diğer dava arkadaşlarının son toplandığı yerlerden biridir.yani şehid şeyh Abdullahn bülteninin adıdır meneşgurt veya meneşgut

Yılmaz Kanat
Yılmaz Kanat Meneşkut Solhan/Boglon yöresidir.

Orhan Kaya
Orhan Kaya Muhamed Mirzan baskada Melekanli arkadaslar da diyiyor Melekan Hazersah tarafina Meneskurd diyiyorlar. Bu bilgileri netlestirmek gerekir.

Zeki Korkutata Meneşkur solahan Melekon ve etrafı

Orhan Kaya
Orhan Kaya Keke sen noktaya deginiyorsun, birazdaha genistir sanirim, Örnegin Pecar la Bicari karistiranlar var, bu kelimeleri yerli yerine oturtmak lazim

Zeki Korkutata
Zeki Korkutata Orhan Kaya

Zeki Korkutata
Zeki Korkutata Menezkut defiyim yerdir elmalıyıda kapsıyor
Mahmut Aris
Mahmut Aris Kekè orhan meneşkurt xelfunda ujara vun meneskurt ay ceyun binu ez pers xewer duna tui

Ali Ihsan Sağlar
Ali Ihsan Sağlar En sağlıklı bilgiyi Yusuf Ziya Döger hocadan alabilirsiniz.

Orhan Kaya Orhan Kaya Kürd tarihinde bu yazdigim üc kelime kitaplari okudugunuzda sürekli karsiniza cikacaktir. Ama insanlarimizin cogu bu konuda sinirli bilgilere sahiptirler. Bu bilgileri yazip tartisip , detaylandirirsak bence cok degerlidir. Kitap okuyoruz ama yazilan yerin neresi oldugunu bilmiyoruz. O zaman okudugunuz kitabin bir kiymeti kalmiyorki ?

Orhan Kaya
Orhan Kaya Orhan Kaya Degerli arkadaslar , simdi GOVEND olsaydi, veyada Magazin bir haber olsaydi , belki simdi yüzlerce yorum ve tartisma olacakti. Söz konusu insanin ülkesi,tarihi,cografyasi ve aidiyeti oldugu zaman , bu duyarsizligi simdi daha iyi anliyorum. Ulusal bilinc olmadigi zaman ben Kürdüm, ben yurseverim hepsi ayakta kaliyor degerli arkadaslar.

Muhammed Ali Mirzan Meneşkurt veya meneşgut

Orhan Kaya
Orhan Kaya Degerli arkadaslar bilgileriniz olsun,yorumlariniz olsun yazarsaniz sevinirim. hepsi derlenip, rafine edildikten sonra ,dogru bilgilere ancak ulasabiliriz,selamlarimla

Naif Varol
Naif Varol Biçar lice genç arasıbir köy ve dağ ismi..

Orhan Kaya
Orhan Kaya Naif noktayi dogru belirlemisin, ama genisletecegiz. Konuyu detaylandiracagiz, Mirzan arkadas noktaya deginmis genisletecegiz.

Selim Bucuka
Selim Bucuka Orhan Kaya Naif abi nin bahsettigi yer PÉÇAR Lice'de bir koy ismidir

Orhan Kaya
Orhan Kaya Selim can Pecar suanda Liceye bagli Türkcelestirilmis ismiyle Güldiken köyüdür. Bicar la karsilastirma

Orhan Kaya
Orhan Kaya Kür tarihinde PECAR ile BICAR i cok karistiriyorlar bunuda netlestirecegiz,

Selim Bucuka
Selim Bucuka dogrudur guldiken koyu

Orhan Kaya
Orhan Kaya Eskiden burasi ilceydi. Darehenide buraya bagliydi. Bu köyden cok tanidik dostlarim vardir. Bu köyün cok mezralarida vardir. Hatip Diclede bu köydendir. Selim Bucuka

Zahit BuguŞu An Aktif
Zahit Bugu Orhan Kaya Orhan Abe, Naif abenin dedıgı Pecar olacak riz murtezan köylerine yakın bir noktada.

Orhan Kaya
Orhan Kaya Yok yok Pecari biliyorum, cokta tanidiklarim vardir. Pecar Lice ,Kulp ve Darehni sinirlarinin kesistigi yerdir. Tabi RIZ köyüde oraya yakindir.

Zahit BuguŞu An Aktif
Zahit Bugu Orhan Kaya ölemi? Ben yalnış yazılmış dıye düşündüm Abe.

Orhan Kaya Bu bilgileri bugün bir arkadas benden ögrenmek istedi. Ben tabi kendisiyle bildiklerimi paylastim. Bu isimler Colig ve komsu bölgesinde yer aldigi icin sizinle paylasmaya calistim. Amacim insanlarimiz tarih ve cografya'da sık sık bu isimleri duyuyorlar.Bilgi sahibi olsunlar. selamlarimla

Muhammed Ali Mirzan
Muhammed Ali Mirzan Benim bildiğim boglan melon hazarşah o bölgeye verilen adir.tek bildigim

Orhan Kaya
Orhan Kaya Yorumlarinizin hepsi derlenip, degerlendirecek Muhammed Ali Mirzan

Orhan Kaya
Yanıt yaz...


Muhammed Ali Mirzan

Muhammed Ali Mirzan Meneşkurt veya meneşgut

Yakup Bilici HANCUK Siweydi beyligin ilk kurulduğu yerdir.Pecar.Mistan Botiyan havalesi bölgedir. GENÇ ARDUSİN SANCAĞI 1918 de Rus işgaline uğradığı sırada o Genç Ardusin Sancağı geçici olarak PECAR köyüne yerleşti. O Genç Ardusin Hükümeti WARE merge gelmiş. Ordanda göç ederek ŞİMDİKİ DARAHENIYE YERLEŞMİŞ. DARAHENİDİR GENÇ İSMİNİ BU HÜKMETME ALMIŞ.1590'lı yıllarda yapımına başlanan ve Bitlis Beyi Şerefhan Bitlisi’nin Şerefname eserinde “Yapımı bitirilememiş, Meneşkurd Camisi” olarak geçen Mizgeft camisi, tek partili hükümet döneminde taşlarından oldu. İsmini köye veren tarihi Mizgeft Camii, ilgisizlik yüzünden harabeye döndü.

Solhan Yeşilova Mahallesi Mizgeft mevkiinde bulunan tarihi caminin, Süveydi Beyleri tarafından yapıldığı biliniyor. Tarihi Cami, Bitlis Beyi Şerefhan Bitlisi’nin Şerefname eserinde “Yapımı bitirilememiş, Meneşkurd Camisi” olarak geçiyor.

Meneşkurd veya Meleşkurd diye bilinen ve bugün Solhan ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi adını alan yerleşim yerinin eski bir şehir olduğu belirtiliyor. 1469 yılı Ağustos ayında Meleşkurd’a gelen İbn Aca isimli gezgin, Meleşkurd’u geniş bir düzlükte kurulmuş bir yer olarak tarif eder. Meleşkurd en önemli günlerini ise asırlarca Bingöl’e hakim olan Süveydî Beyleri döneminde yaşamıştır. Süveydî Beylerinin en meşhuru olan Süleyman Bey, beyliğin merkezini Genç’ten Meneşkurd’a taşıdı. Geniş olan Meneşkurd Ovası’nda büyük bir şehir kurdu. Bu amaçla yüksek kubbeli bir cami inşa ettirdi. 1597 yılı Haziran ayında da henüz tamamlanmamıştı.

Caminin giriş kapısına ait taşlar üzerinde geometrik süslemeler olduğu, içten moloz örgülü dıştan ise yörede yaygın olarak bulunan bir sıra kahverengi ve bir sıra gri volkanik kesme taşlarla kaplanmış duvarı ve giriş kapısının bulunduğu duvarların sağ ve solundaki istinat duvarlarının benzerine az rastlanır cinsten olduğu belirtiliyor.


___________________________


Abdullah demir = Sefevi ve osmanli döneminde Genc beylerinin soyu

Genc beylerinin soyu
Suveydi[5] beyleri Gencin yanı sııra Diyarbakır’ın, Hançuk ve Çapakçur bölgelerine yerleşerek uzun süre hüküm sürdürdükleri tarihi kaynaklardan anlaşılmaktadır. Ayrıca Süveydi Aşireti bahis mevzuu ettiğimiz bölgenin değişik yerlerine göç ettiği de görülmektedir. Bir kısmı Kiğı, Hınıs, Diyarbakır ve Bohtan’a yakın şimdilik Suriye sınırları dahilinde olan Süveyde[6] bölgesine yerleştikleri Maliyeden Müdevver ve Tapu Tahrir Defterleri kayıtlarından anlaşılmaktadır.[7]
1] Bermek: Farsça emmek anlamına gelenmektedir.  Bermek Ailesi İsmlama  girdikten sonra daha önce  Belh bölgesinden göç ederek Irak-ı Acem ve Musul bölgesine yerleşmişlerdir. Büyük bir nüfuza sahip olan Halid-i Bermek buraya yerleştikten sonra Abbasi Devleti  hizmetine girmiş ve Abbasilerden Halife Abbas es-Seffah’ın hilafeti zamanında vezirlik makamına eşdeğer olan Divanü’l-harac ve Divanü’l-cunud’un başına getirilmiştir. Ayrıca, Halid’in oğlu Yahya Azerbaycan’a vali olarak tayin edilmiştir. Halife Harun-ı Reşid döneminde Yahya bin Halid vezirlik unvanıyla devletin birçok yürütme işlerini bizzat üstlenmiştir. Fazl babasının idareciliği döneminde devlet hizmetinde birinci plandaydı. Hicri 187 (792-93) yılında Azebaycan ve Taberistan valiliğine tayin edilmiştir. Bu görevde iken Hz. Ali’nin evladından Yahya b. Abdullah’ın isyanını bastırmıştır. Yahya’nın oğlu Cefer ise sürekli halife ile birlikte kalmış ve Bağdat’tan taşra görevine nadiren çıkmıştır. Yahya, on yedi yıl vezirlik görevinde kalmıştır. Abbasi Devleti’nin zayıf düşmesi sebebiyle Acem halkının saraya hakim olması ve birçok yürütme işlerini bunların üstlenmesi Harun-ı Reşid’i kuşkuya sevk etmiştir. Acemlerin Araplar üzerinde hâkimiyet kuracakları endişesiyle saraydaki hâkimiyetlerine son verilmiştir. Bu siyasi endişe sonucu Yahya ve çocukları saraydan uzaklaştırılmış ve Bermekilerin saraydaki nüfuzlarına son vermiştir. Ayrıca, Yahya’nın oğlu Cafer Bağdat’da idam edilmiş, Yahya ve oğlu Fazl’da hapsedilmiştir.[1] Böylelikle Bağdat Musul bölgesinde bulunan Sünni Dünbeliler, diğer adıyla Zazalar, Arapların saldırısına uğrayacakları endişesiyle aileleriyle birlikte hicret ederek bir kısmı Hançuk, Genc ve Çapakçur bölgelerine göç ederek yerleşmişlerdir. [Bkz: Ebi Abbas Şemseddin Ahmed b. Muhammed b. Ebi Bekr b. Hallekan, Vefayatül-‘ayan ve Ebnauz-Zaman, Daru’s-Sadr Beyrut, c. 6, s. 219-229; TDV. İslam Ansiplopedisi, “Bermek Maddesi”, Hakkı Dursun Yıldız, c. 5, s. 517-519; Şerefname, Çvr, Muhammed b. Ahmed Bey Mirza, c. I, Vrk. 126-b-127-a.]
 Bingöl il - Bingöl_M - Bingöl
ZzColîg [ Erm/Kürd "küçük Col, Col'cuk" ]
k1928 KÇevlik
S1286 FrcCabalCûr
E1163 MatCabağcur [ Ar cabal Cûl/Cûr "Col dağı" ]
eç1660 Bingöl (dağ)
k1928 KÇapakçur (idari bölge)
■ Kentin adı Ortaçağdan itibaren Ermenice Capağcur, 1944'e kadar Türkçe Çapakçur'dur. Çapakçur kalesi sarp ve dağlık mıntıkada olduğundan, kent merkezi belirsiz bir tarihte dere yatağındaki Colik/Çorlik mevkiine taşındı. Bu ad bazen Türkçe Çevlik/Çewlik (`çevrili bahçe, bostan`) olarak yorumlansa da Türkçe değildir. Yerel Zaza dilinde Colîg kullanılır. ■ 16. yy'dan beri Türkçe biçimiyle kaydedilmiş olan Bingöl Dağı'nın adı 4 Ocak 1936'da kurulan Bingöl iline, 13 Aralık 1944'te ise il merkezi olan Çapakçur kasabasına verildi. SN

■ Bingöl ilinin otantik adı "Çolig"tir. Bingöl çoğrafi olarak dağlık ve engebeli bir alandadır. Çevlik/Çolig/Çabakçur eski bir çok haritada geçer .(David Ramsey)" Çevlik "adı bir cok eski haritacının "Çolig"adını kendi alfabesine göre yanlış yazarak ve bu hatayı tekrarlayan haritacılardan dolayı bu gün tartışmalara sebeb vermektedir.Yörede yaşayan Zazalar "Çevlik" kelimesini kullanmaz. Çal/Çol Zazaca "Çukur" ık/ek/eg/ig/ık/ takısı Zazaca da kelimeye" "küçüklük anlamı katmaktadır. Çolig küçük bir köydü sonradan yerleşim . Bu tahlillere göre "Çolig" Çukurluk, Çukurçuk anlamına gelmektedir. BurakHiç yorum yok:

Yorum Gönder

@templatesyard