Colig

 Bingöl il - Bingöl_M - Bingöl
ZzColîg [ Erm/Kürd "küçük Col, Col'cuk" ]
k1928 KÇevlik
S1286 FrcCabalCûr
E1163 MatCabağcur [ Ar cabal Cûl/Cûr "Col dağı" ]
eç1660 Bingöl (dağ)
k1928 KÇapakçur (idari bölge)
■ Kentin adı Ortaçağdan itibaren Ermenice Capağcur, 1944'e kadar Türkçe Çapakçur'dur. Çapakçur kalesi sarp ve dağlık mıntıkada olduğundan, kent merkezi belirsiz bir tarihte dere yatağındaki Colik/Çorlik mevkiine taşındı. Bu ad bazen Türkçe Çevlik/Çewlik (`çevrili bahçe, bostan`) olarak yorumlansa da Türkçe değildir. Yerel Zaza dilinde Colîg kullanılır. ■ 16. yy'dan beri Türkçe biçimiyle kaydedilmiş olan Bingöl Dağı'nın adı 4 Ocak 1936'da kurulan Bingöl iline, 13 Aralık 1944'te ise il merkezi olan Çapakçur kasabasına verildi. SN

■ Bingöl ilinin otantik adı "Çolig"tir. Bingöl çoğrafi olarak dağlık ve engebeli bir alandadır. Çevlik/Çolig/Çabakçur eski bir çok haritada geçer .(David Ramsey)" Çevlik "adı bir cok eski haritacının "Çolig"adını kendi alfabesine göre yanlış yazarak ve bu hatayı tekrarlayan haritacılardan dolayı bu gün tartışmalara sebeb vermektedir.Yörede yaşayan Zazalar "Çevlik" kelimesini kullanmaz. Çal/Çol Zazaca "Çukur" ık/ek/eg/ig/ık/ takısı Zazaca da kelimeye" "küçüklük anlamı katmaktadır. Çolig küçük bir köydü sonradan yerleşim . Bu tahlillere göre "Çolig" Çukurluk, Çukurçuk anlamına gelmektedir. Burak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

@templatesyard